คุณสนใจที่จะมาเป็นผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการและ
ผู้จัดอีเวนต์ โดยนำความรู้และทักษะในการเล่น
โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมของคุณมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์กันไหม

ระบบรับรองคุณสมบัติของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม คืออะไร

จะมีการประกาศรับสมัครผู้เล่นจำนวนมากจากบรรดาผู้เล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ที่มีความรู้และทักษะการเล่นเป็นอย่างดี มีความ
ตั้งใจจริงในการเผยแพร่โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และพร้อมจะร่วมงานไปด้วยกันกับเรา

ผู้จัดอีเวนต์และผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ เป็นการรับรองที่มอบให้กับผู้ที่เข้าสอบและผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สมาชิกที่ได้รับการรับรองจะ
สามารถจัดอีเวนต์อย่างเป็นทางการของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมได้ และสามารถเข้าร่วมในการดำเนินการแข่งขันระดับใหญ่ในฐานะผู้ตัดสินได้

ผู้จัดอีเวนต์ คืออะไร

เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติเป็นผู้จัดอีเวนต์ จะสามารถจัดงานแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมอย่างเป็นทางการได้เอง สำหรับงานแข่งขัน
ที่ต้องการจะจัด ต้องมีการยื่นเรื่องไปยัง The Pokémon Company หลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้จัดเป็นอีเวนต์อย่างเป็นทางการแล้ว
จะได้รับการประกาศอีเวนต์ให้ทราบบน official website และ official Facebook page ฯลฯ และได้รับของรางวัลอย่างเป็นทางการเพื่อนำ
ไปใช้ในอีเวนต์ ทั้งนี้ ผู้จัดอีเวนต์ต้องส่งรายงานสรุปการจัดอีเวนต์ด้วย

ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ คืออะไร

ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ เป็นการรับรองคุณสมบัติให้กับผู้เล่นที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎการเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเป็นอย่างดี ให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญกฎ
สมาชิกที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ จะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในงานแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่ละประเภท ซึ่งเป็นหน้าที่
สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการจัดงานแข่งขันให้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบและยุติธรรม
ในงานแข่งขัน สมาชิกจะปฏิบัติงานตามตำแหน่งและขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ตามระดับที่ได้รับการประเมิน สมาชิกที่ได้รับการ
ประเมินให้เป็นผู้ตัดสินระดับสูงสุด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับผู้จัดอีเวนต์ จะได้รับหน้าที่พิจารณาตัดสินกฎเพื่อทำให้งานแข่งขันดำเนินไป
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การทดสอบเพื่อขอรับรอง

การทดสอบเพื่อขอรับรองเป็นผู้จัดอีเวนต์และผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ มีกำหนดการดังนี้
รายละเอียดของการทดสอบเพื่อขอรับรองจะแจ้งให้ทราบปลายเดือนพฤศจิกายน กรุณารอรายละเอียดกำหนดการที่จะแจ้งในภายหลัง

※   เนื้อหาการทดสอบ:
(การทดสอบครั้งที่ 1)สอบข้อเขียน 50 คำถามเกี่ยวกับวิธีการเล่น และกฎการเล่น
(การทดสอบครั้งที่ 2)สอบสัมภาษณ์

※   วิธีการเข้าสอบ:
การทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะจัดสอบแบบออนไลน์
ระยะเวลาจำกัด:60 นาที

※   เงื่อนไขการรับรอง:
จะต้องมีอายุเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามข้อกำหนดของท้องถิ่นที่พำนักอาศัยอยู่
ไม่เคยถูกเพิกถอนการรับรองมาก่อนทั้งในและนอกท้องถิ่นที่พำนักอาศัยอยู่
ในการทดสอบครั้งที่ 1 ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
ผู้จัดอีเวนต์ต้องได้ 60%、ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการต้องได้ 80%
The Pokémon Company จะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่
หลังจากสอบผ่านแล้ว ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้น
ลงนามในข้อตกลงที่จะเป็นผู้จัดอีเวนต์โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม
รับเหรียญตรารับรอง

การสนับสนุนในกิจกรรมของสมาชิกที่ได้รับรองคุณสมบัติ

■   อีเวนต์ที่จัดขึ้นเองโดยอิสระ
มีการจัดเตรียมของรางวัลอย่างเป็นทางการจากโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมให้
หากแผนการจัดงานของผู้จัดอีเวนต์ได้รับการอนุมัติ เราจะจัดเตรียมให้ตามจำนวนผู้เข้าร่วมและจำนวนครั้งที่จัด ฯลฯ

■   ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ
มีการมอบของรางวัลอย่างเป็นทางการหรือสินค้าจากโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมให้เป็นของตอบแทนตามจำนวนวันที่เข้าร่วมกิจกรรม

■   รีวอร์ดโปรแกรม
ตั้งแต่ฤดูกาลใหม่ของ Pokémon Trading Card Game Asia Championship Series ที่้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022 เป็นต้นไป เราได้จัดทำรีวอร์ดโปรแกรมเพื่อมอบรางวัลพิเศษไม่ซ้ำแบบใคร ให้ตามจำนวนครั้งของการเข้าร่วมและช่วยดำเนินงานในการแข่งขันต่าง ๆ ในฐานะผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ หรือจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมแบตเทิลในฐานะผู้จัดอีเวนต์
สำหรับรายละเอียด จะแจ้งให้ทุกท่านที่สอบผ่านรับทราบโดยทั่วกัน

■   กิจกรรมอื่น ๆ ที่วางแผนไว้สำหรับสมาชิก
・งานแข่งขันการ์ดเกมเฉพาะสมาชิกที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติ (ปีละ 1 ครั้ง)
・การฝึกอบรมผู้ตัดสิน