มาสนุกกับการแบตเทิล Remote Pokémon TCG!

การแบตเทิล Remote Pokémon TCG คือ
การแบตเทิลโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมกับผู้เล่นคนอื่นที่อยู่คนละที่กัน ในที่นี้
เราจะขอแนะนำวิธีการแบตเทิล Remote Pokémon TCG ให้ได้รู้จักกัน

*ในการแบตเทิล Remote Pokémon TCG จะใช้สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เล่น
และจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมวิดีโอคอล สำหรับเด็กเล็ก
กรุณาขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่บุตรหลานของท่าน

วิธีเริ่มการแบตเทิล Remote Pokémon TCG

สิ่งที่จำเป็นในการแบตเทิล Remote Pokémon TCG
・สมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ / แท็บเล็ต
・(ในกรณีที่ใช้สมาร์ตโฟน) ขาตั้งพร้อมที่จับโทรศัพท์ และตะแกรง / แผ่นกระดานใส
・โปรแกรมวิดีโอคอล
・อุปกรณ์ประกอบการเล่นที่จำเป็นในการแบตเทิลโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม

1) ตรวจดูอุปกรณ์ที่จำเป็น

สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ 2 สิ่งคือ
ถ่ายภาพหน้ากระดานของตัวเอง
และดูหน้ากระดานของฝ่ายตรงข้าม

แบบ A: มีสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 เครื่อง

แบบ B: มีสมาร์ตโฟน 1 เครื่อง กับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 เครื่อง

ตัวอย่างภาพของการจัดสนามแบบ A
ใช้เพียงแค่เครื่องเดียวก็เริ่มเล่นได้ง่าย ๆ

ตัวอย่างภาพของการจัดสนามแบบ B

2) ติดตั้งโปรแกรมวิดีโอคอลลงในอุปกรณ์ที่จะใช้เล่น

เลือกโปรแกรมวิดีโอคอลที่เป็นโปรแกรมเดียวกันกับผู้เล่นที่จะเล่นด้วยกันจากโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Skype, Zoom, Discord และผู้เล่นแต่ละคนต่างต้องติดตั้งในอุปกรณ์ของตัวเอง

* กรุณาอัปเดตระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และเวอร์ชันของแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนใช้
หากติดตั้งหลายแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เครื่องเดียวกันไว้ก่อนล่วงหน้า ก็จะสะดวกเวลาต้องการใช้งาน

แบบ A
ติดตั้งแอปพลิเคชันลงในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตแล้วสร้างบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง

แบบ B
1. ติดตั้งแอปพลิเคชันลงในสมาร์ตโฟน แล้วสร้างบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง
2. ติดตั้งแอปพลิเคชันลงในแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ที่สร้างไว้ในข้อ 1
พึงระวังด้วยว่า
อาจมีบางแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบผ่านอุปกรณ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกันหรือสนทนากันได้ด้ว
ยชื่อบัญชีเดียวกัน

3) จัดสนามของตัวเอง
จัดวางอุปกรณ์ให้สามารถเก็บภาพหน้ากระดานของตัวเองได้หมด
และอุปกรณ์สำหรับดูหน้ากระดานของฝ่ายตรงข้ามก็ต้องปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ตนมองเห็นได้ง่าย
หากอุปกรณ์ที่ใช้กินไฟมาก ขอแนะนำให้เสียบสายชาร์จไฟไปด้วยในขณะเล่น

สำหรับวิธีการแบตเทิลและรายละเอียดของอุปกรณ์ กรุณาดูได้จากคลิปวิดีโอนี้
https://fb.watch/4Pwh6v7r5k/

ภาพพื้นหลังที่สามารถใช้ได้ขณะวิดีโอคอล

ทางเราจะจัดเตรียมภาพพื้นหลังให้ซึ่งสามารถใช้ได้ขณะวิดีโอคอลโดยใช้ฟังก์ชันในวิดีโอคอล

ภาพพื้นหลัง ชุดที่ 1
กรุณาเลือกใช้ภาพให้อยู่ภายในขอบเขตเพื่อความเพลิดเพลินเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น
ห้ามมิให้นำข้อมูลภาพไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากใช้เป็นภาพพื้นหลัง
และห้ามมิให้ดัดแปลงข้อมูล รวมถึงโอนถ่ายและแจกจ่ายข้อมูลโดยเด็ดขาด

มารยาทในการแบตเทิล Remote Pokémon TCG

เล่นโดยเคารพซึ่งกันและกัน และเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ

เล่นอย่างยุติธรรมเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายแบตเทิลกันได้อย่างสบายใจ
พยายามให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการเล่นและหน้ากระดานของฝ่ายตัวเอง
ในการแบตเทิล Remote Pokémon TCG ขอให้ใส่ใจในเรื่องดังต่อไปนี้

เมื่อเริ่มสนทนากับฝ่ายตรงข้าม ขอให้กล่าวทักทายกันทุกครั้งและแนะนำตัวเอง
กล่าวคำทักทายก่อนเริ่มการแบตเทิลและสิ้นสุดการแบตเทิล และกล่าวคำขอบคุณเมื่อจบการแบตเทิล

ในระหว่างการแบตเทิลขอให้แจ้งใช้ท่าต่อสู้และเอฟเฟกต์ให้ชัดเจน
ส่วนผู้เล่นอีกฝ่ายก็ควรส่งเสียงตอบรับให้ชัดเจนด้วยเช่นกัน

ในระหว่างการแบตเทิลให้วางการ์ดและสิ่งของอื่นที่ใช้ในการเล่นไว้บนที่ที่ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นได้ง่าย และพยายามเล่นโดยให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นได้ง่าย

ห้ามแสดงพฤติกรรมที่จะทำให้ผู้เล่นอีกฝ่ายรู้สึกไม่ดี (เช่น ส่งเสียงดัง
ว่ากล่าวฝ่ายตรงข้ามด้วยวาจาหยาบคาย เล่นโดยไม่พูดอะไรเลย เป็นต้น)

เมื่อจบการสนทนา ขอให้ทักทายและกล่าวขอบคุณทุกครั้ง

เวลาสับสำรับการ์ด ขอให้ระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

เวลาสับสำรับการ์ด
ขอให้สับจนการ์ดเรียงสุ่มดีพอเพื่อไม่ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทราบลำดับของการ์ดในสำรับ

สับสำรับการ์ดในตำแหน่งที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมองเห็น

ในกรณีที่สัญญาณการสื่อสารขาดหายในระหว่างการแบตเทิล ขอให้ระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

ขอให้เชื่อมต่อสัญญาณใหม่หรือแชทเพื่อพูดคุยและตกลงกันว่าจะยังเล่นต่อได้หรือไม่

เวลาชมการแบตเทิล ขอให้ระวังไม่ให้เสียงของตัวเองดังรบกวนการแบตเทิล
หรือให้คำแนะนำแก่ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ขอให้ปฏิบัติตามกฎที่ผู้จัดงานแข่งขันกำหนดขึ้น ถ้ามี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแบตเทิล Remote Pokémon TCG

Q การจับมือทักทายก่อนเริ่มการแบตเทิลและหลังจบการแบตเทิล ควรทำอย่างไร
A ขอให้กล่าวว่า “ยินดีที่ได้มาแบตเทิลด้วยกันนะครับ/คะ” ก่อนเริ่ม และ “ขอบคุณที่มาแบตเทิลกันนะครับ/คะ” หลังจบการแบตเทิลด้วยเสียงดังพอที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้ยินชัดเจน

Q การเป่ายิงฉุบ ควรทำอย่างไร
A การเป่ายิงฉุบผ่านหน้าจอ หากมีปัญหาในเรื่องการออกก่อนออกช้า
จะใช้เหรียญโปเกมอนหรือลูกเต๋าในการกำหนดลำดับผู้เล่นก่อนหลังแทนก็ได้

Q การสับสำรับการ์ดของฝ่ายตรงข้าม ควรทำอย่างไร
A ขอให้ฝ่ายตรงข้ามสับสำรับการ์ดเองให้เพียงพอ
โดยบอกให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหยุดสับเมื่อคิดว่าสำรับการ์ดนั้นสับได้ดีพอแล้ว
และหากผู้จัดงานแข่งขันมีการกำหนดกฎไว้ให้ปฏิบัติตามนั้น

Q ในการตัดสำรับการ์ดของฝ่ายตรงข้าม ควรทำอย่างไร
A ขอให้ฝ่ายตรงข้ามตัดหรือสับสำรับการ์ดเอง ในกรณีที่ให้ฝ่ายตรงข้ามสับสำรับการ์ด
กรุณาบอกให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหยุดสับเมื่อคิดว่าสำรับการ์ดนั้นสับได้ดีพอแล้ว

Q มองเห็นหน้าการ์ดของฝ่ายตรงข้ามไม่ชัด ควรทำอย่างไร
A แจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบ และตรวจสอบกล้องของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้
ในเวลาเล่นขอให้แจ้งว่าจะใช้การ์ดอะไรเพื่อให้อีกฝ่ายรับทราบว่าการ์ดที่ใช้อยู่คือการ์ดอะไร

Q เวลาที่ต้องการจะดูหน้าการ์ดบนตำแหน่งทิ้งการ์ดของฝ่ายตรงข้าม ควรทำอย่างไร
A แจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบและขอให้ฝ่ายตรงข้ามเอาให้ดู
และหากผู้จัดงานแข่งขันมีการกำหนดกฎไว้ให้ปฏิบัติตามนั้น

Q หากไม่สามารถทอยเหรียญให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นได้ชัดเจน ควรทำอย่างไร
A ปรึกษากับฝ่ายตรงข้ามและลองใช้ลูกเต๋าโปเกมอนหรืออื่น ๆ ดู
หากผู้จัดงานแข่งขันมีการกำหนดกฎไว้ให้ปฏิบัติตามนั้น

Q หากบังเอิญเห็นหน้าการ์ดบนมือของฝ่ายตรงข้ามจากหน้าจอ ควรทำอย่างไร
A แจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบและขอให้ฝ่ายตรงข้ามขยับการ์ดบนมือไปวางในตำแหน่งอื่นที่มองไม่เห็น

Q ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโปรแกรมวิดีโอคอลมาแล้ว แต่ไม่สามารถวิดีโอคอลกับฝ่ายตรงข้ามได้ ควรทำอย่างไร
A กรุณาสอบถามไปที่สถานที่ติดต่อสอบถามของแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบการใช้งาน

Q หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมวิดีโอคอลและจะเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์คนละเครื่องกันด้วยบัญชีผู้ใช้บัญชีเดียวกันในเวลาเดียวกัน แต่ทำไม่ได้ ควรทำอย่างไร
A กรุณาสอบถามไปที่สถานที่ติดต่อสอบถามของแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบการใช้งาน
อาจมีบางแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบผ่านอุปกรณ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกันหรือสนทนากันได้ด้ว
ยชื่อบัญชีเดียวกัน กรุณาลองหาวิธีอื่นดู เช่น สร้างบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 บัญชี หรือใช้โปรแกรมวิดีโอคอลอื่น ๆ

Q มีเสียงหอนออกมาจากลำโพงและแก้ไม่หาย ควรทำอย่างไร
A กรุณาสอบถามไปที่สถานที่ติดต่อสอบถามของแอปพลิเคชันที่ท่านดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบการใช้งาน
อาจจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยการเลือกใช้แอปพลิเคชันสำหรับวิดีโอคอลเพียง 1 แอปพลิเคชัน

เราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการแบตเทิล Remote Pokémon TCG ผ่านทาง Official Facebook Page (https://www.facebook.com/PokemonTCGTH) และ LYNX Trading Post Page (https://www.facebook.com/LYNXTradingPost) ให้ทราบเป็นระยะ