วูลาโอส จู่โจมครั้งเดียวVMAX

ทำแดเมจแรง ๆ กันไปเลยแบบไม่ต้องเอาเอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับฝ่ายตรงข้ามมาคิด!

ท่าต่อสู้[กิกะจู่โจมครั้งเดียว] สามารถทำแดเมจได้แรงถึง 270 โดยไม่ต้องเอาเอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับโปเก
มอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามมาคำนวณด้วยนะ
เป็นตัวโจมตีหลักในเด็ค [จู่โจมครั้งเดียว]!

วูลาโอส จู่โจมต่อเนื่องVMAX

โจมตีโปเกมอนหลายตัวพร้อมกัน!

ท่าต่อสู้[กิกะจู่โจมต่อเนื่อง] ให้ทิ้งพลังงานทั้งหมดที่ติดอยู่ แล้วทำแดเมจ 120 ไปที่โปเกมอนฝ่ายตรงข้าม
2 ตัว หาโอกาสโจมตีทีเดียวแล้วทำให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้าม 2 ตัวหมดสภาพกันไปเลย!

วูลาโอส จู่โจมครั้งเดียวV

โปเกมอนตัวนี้มีทั้งท่าต่อสู้ที่ติดพลังงานและท่าต่อสู้ที่สามารถทำแดเมจได้สูงถึง 180 เลยนะ เอาการ์ดนี้มาเป็น
ตัวตั้งต้นแบตเทิลกัน!

วูลาโอส จู่โจมต่อเนื่องV

ทำแดเมจกับฝ่ายตรงข้ามไปพร้อม ๆ กับสลับกับโปเกมอนบนเบนช์ก็ได้ และยังสามารถทำแดเมจกับฝ่ายตรงข้
ามได้สูงถึง 150 ด้วย เอาท่าต่อสู้ทั้ง 2 ท่ามาใช้คุมเชิงการเล่นกัน!

[จู่โจมครั้งเดียว] [จู่โจมต่อเนื่อง] ออกมาแล้ว

เปิดตัวการ์ดใหม่ การ์ด [จู่โจมครั้งเดียว] กับการ์ด [จู่โจมต่อเนื่อง] จากชุด [มาสเตอร์จู่โจมครั้งเดียว] [มาสเ
ตอร์จู่โจมต่อเนื่อง]!
ที่ด้านขวาบนจะมีโลโก้ [จู่โจมครั้งเดียว] แสดงอยู่บนการ์ด [จู่โจมครั้งเดียว] และโลโก้ [จู่โจมต่อเนื่อง] แส
ดงอยู่บนการ์ด [จู่โจมต่อเนื่อง]
การ์ด [จู่โจมครั้งเดียว] กับการ์ด [จู่โจมต่อเนื่อง] จะมีอยู่ทั้งในการ์ดโปเกมอน, การ์ดเทรนเนอร์ และการ์ดพ
ลังงาน ถ้าเก็บสะสมการ์ดแต่ละใบที่มีสไตล์การแบตเทิลแบบเดียวกัน ก็จะสร้างเด็คแข็งแกร่งที่คอมโบได้ง่
ายด้วยนะ!

แนะนำการ์ด
[จู่โจมครั้งเดียว]!

เอ็นบูโอ

ความสามารถ
[เตรียมพร้อมจิตต่อสู้]

เป็นความสามารถสุดแกร่ง เพียงแค่มีเอ็นบูโออยู่ แดเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอน [จู่โจมครั้งเดียว] ก็จะ +30 และเอฟเฟกต์นี้ทำซ้ำได้ จึงเพิ่มแดเมจ 30 ได้ตามจำนวนเอ็นบูโอบนเบนช์ได้ด้วย!

พลังงานจู่โจมครั้งเดียว

แค่ติดที่โปเกมอน [จู่โจมครั้งเดียว] แดเมจของท่าต่อสู้ก็จะ +20 เลยนะ! แล้วก็มีเอฟเฟกต์ตามจำนวนที่ติด
ด้วย จึงติด [พลังงานจู่โจมครั้งเดียว] ได้หลายใบแล้วโจมตีทีเดียวล้มโปเกมอนVMAX ของฝ่ายตรงข้ามกัน!

แนะนำการ์ด
[จู่โจมต่อเนื่อง]!

ออคตัน

ความสามารถ
[ค้นหาจู่โจมต่อเนื่อง]

สามารถนำการ์ด [จู่โจมต่อเนื่อง] 1 ใบจากสำรับการ์ดฝ่ายเราขึ้นมือได้
เป็นการ์ดที่ใช้ได้สะดวก สามารถเอาได้ทั้งการ์ดโปเกมอน การ์ดเทรนเนอร์ หรือการ์ดพลังงานขึ้นมือได้
แล้วแต่สถานการณ์!

พลังงานจู่โจมต่อเนื่อง

แค่ติดที่โปเกมอน [จู่โจมต่อเนื่อง] ก็จะทำงานเทียบเท่าพลังงาน 2 ลูกใน 2 ประเภทคือ [น้ำ] [ต่อสู้] ช่วยใ
ห้เตรียมการโจมตีได้อย่างรวดเร็วแล้วไปถล่มฝ่ายตรงข้ามกันก่อนเลย!

ยังมีการ์ดที่มีสไตล์การแบตเทิลแบบ [จู่โจมครั้งเดียว] ออกใหม่อีกหลายใบ

บันกิราสV

เฮลการ์

มัสตาร์ด รูปแบบจู่โจมครั้งเดียว

ไหเปี่ยมพลัง

ม้วนคัมภีร์จู่โจมครั้งเดียว ม้วนแห่งความโกรธเกรี้ยว

หอคอยแห่งความมืด

ยังมีการ์ดที่มีสไตล์การแบตเทิลแบบ [จู่โจมต่อเนื่อง] ออกใหม่อีกหลายใบ

เอ็มเพลท์V

โคโจนโดะ

มัสตาร์ด รูปแบบจู่โจมต่อเนื่อง

พัดหมุนวน

ม้วนคัมภีร์จู่โจมต่อเนื่อง ม้วนแห่งน้ำวน
 

หอคอยแห่งน้ำ