การสอบรับรองคุณสมบัติผู้จัดอีเวนต์และผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการครั้งที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว!

นี่เป็นโอกาสที่จะได้นำความรู้สึกชื่นชอบโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมอย่างจริงจัง และความรู้เกี่ยวกับการ์ดเกมของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เมื่อสอบผ่านและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว คุณจะสามารถเข้าร่วมดำเนินงานแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมได้ในฐานะผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ หรือจะเป็นผู้จัดอีเวนต์ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเองก็ได้

อีกทั้งยังสามารถใช้การสอบนี้เป็นโอกาสเพื่อเรียนรู้กฎและวิธีการเล่นการ์ดเกมที่ถูกต้อง ในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าสอบ
ขอเชิญเข้ามาสมัครกันได้เลย!

การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการคือ

ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติ
อย่างเป็นทางการของโปเกมอนการ์ดเกม

สมัครสอบ

ใช้แบบฟอร์มรับสมัครที่กำหนดไว้สมัครสอบภายในระยะเวลา
ที่กำหนด

แจ้งบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID) /รหัสผ่านสำหรับสอบ

ส่งบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID) และรหัสผ่านที่จำเป็นเพื่อใช้ในการเข้าสอบออนไลน์ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครภายใน
วันที่ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม.

ทำการสอบ

สามารถสอบได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลาการจัดสอบที่กำหนด

แจ้งผลสอบ
แจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
(เฉพาะผู้สอบผ่าน)

ส่งผลสอบภายใน 7 วันหลังสอบเสร็จ และจะแจ้ง
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ให้ผู้สอบผ่านทราบ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านการทดสอบครั้งที่ 1 ทางออนไลน์

※จะทำการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โปรดเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม Zoom ได้

แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย

จะส่งผลสอบภายใน 7 วันหลังสอบสัมภาษณ์เสร็จ

ฝึกอบรม

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับผู้สอบผ่าน

ลงนามในข้อตกลง

หลังเข้ารับการอบรมแล้ว ขอให้ลงนามในข้อตกลงที่จะเป็น
ผู้จัดอีเวนต์

รับเหรียญตรารับรอง

หลังตรวจยืนยันข้อตกลงแล้ว จะส่งมอบ
เหรียญตรารับรองคุณสมบัติให้

เริ่มจัดกิจกรรม

※การทดสอบครั้งที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช้ "Zoom"
    โปรดระวังว่าจะไม่สามารถเข้ารับการสอบนี้ได้หากไม่สามารถใช้ "Zoom" ได้

※โปรดทราบว่าช่วงเวลาที่ทางเราจะติดต่อไปอาจจะก่อนหรือหลังจากที่แจ้งไว้
※ทางเราจะส่งอีเมลแจ้งรหัสผ่านไปให้ ฉะนั้นโปรดตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้เพื่อให้สามารถรับอีเมลจาก
    @asia.pokemon.co.jpได้ไว้ล่วงหน้า

■ ข้อห้ามในการสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ

・   ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบนี้ (ต่อไปจะใช้คำว่า "ข้อมูลการสอบนี้”) เช่น ข้อสอบที่ออกในการทดสอบครั้งที่ 1 การทดสอบครั้งที่ 2 และแนวโน้มข้อสอบที่ออก ให้แก่บุคคลที่สามทราบโดยเด็ดขาด

・   ห้ามนำข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้นลงในแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมากซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลเข้าไปอ่านได้โดยเด็ดขาด เช่น อินเตอร์เน็ต

・   หากพบว่าข้อมูลการสอบนี้มีการรั่วไหล นอกจากจะปรับให้ผู้เข้าสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สอบไม่ผ่านโดยไม่คำนึงถึงผลการสอบแล้ว อาจจะมีการยกเลิกการจัดสอบนี้ทั้งหมดด้วย จึงขอให้ระมัดระวังเป็นอย่างมาก

รายละเอียดการจัดการสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการของโปเกมอนการ์ดเกมโดยสังเขป※ข้อมูลร่วมของทั้ง 2 ประเภท

การทดสอบครั้งที่ 1(การสอบออนไลน์)

การลองทำแบบฝึกหัดเตรียมสอบรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ (เข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ก็จะเปิดรับสมัครพร้อมกันด้วย !
ผู้ที่ต้องการจะเตรียมตัวก่อนสอบจริงหรือผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมทำข้อสอบมาเข้าร่วมให้ได้นะ

ระยะเวลาที่จัดสอบ วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 21:59 (ตามเวลาท้องถิ่น)

สามารถเข้าสอบได้ 24 ชั่วโมง

สามารถเริ่มสอบได้จนถึงเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้หากการเชื่อมต่อขาดหลังจาก
เวลาดังกล่าวข้างต้นด้วยสาเหตุบางประการ เช่น ปัญหาสภาพการสื่อสารหรือ
อุปกรณ์สื่อสารบกพร่อง ถือว่าการสอบจะสิ้นสุดลง ณ เวลานั้น ดังนั้นควรเผื่อ
เวลาในการเข้าสอบด้วย

โปรดทราบว่าอาจมีการปิดปรับปรุงระบบตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถ
รักษาความเสถียรในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

จะมีการแจ้งเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงระบบให้ทราบในหน้าเว็บที่ใช้สำหรับ
ทำการสอบ

เวลาในการสอบ 60 นาที
สิทธิ์ในการสอบ บัญชีเข้าสู่ระบบ (ID) 1 บัญชี สอบได้ 1 ครั้งเท่านั้นในระยะเวลาที่จัดสอบ
ประเภทของการสอบ 1. การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ
2. การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้จัดอีเวนต์

โปรดเลือกประเภทของการสอบในขั้นตอนการสมัคร

สามารถเลือกสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ก็ได้

คุณสมบัติผู้สอบ

「ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการของโปเกมอนการ์ดเกม」

เป็นผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติรับรองนี้ ณ ปัจจุบัน

เป็นผู้ที่สามารถทำกิจกรรมเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันอย่างเป็น
ทางการได้อย่างตั้งใจจริง

เป็นผู้ที่เข้าใจกฎการเล่นโปเกมอนการ์ดเกมเป็นอย่างดี

เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเผยแพร่ความสนุกของโปเกมอนการ์ดเกมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้ที่พำนักอยู่ภายในประเทศ (แต่ละท้องถิ่น)

「ผู้จัดอีเวนต์โปเกมอนการ์ดเกม」

เป็นผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติรับรองนี้ ณ ปัจจุบัน

เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเผยแพร่ความสนุกของโปเกมอนการ์ดเกมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

เป็นผู้ที่ศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเล่นโปเกมอนการ์ดเกมพื้นฐาน

เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้ที่พำนักอยู่ภายในประเทศ (แต่ละท้องถิ่น)

วิธีสมัครสอบ
และระยะเวลา
สมัครสอบ

กรุณาสมัครโดยใช้แบบฟอร์มสมัครสอบด้านล่างและเลือกประเภทของการสอบ

ระยะเวลาสมัคร:วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 21:59 (ตามเวลาท้องถิ่น)

แบบฟอร์มสมัครสอบ

จำนวนรับสมัคร ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ / ผู้จัดอีเวนต์
รวมทั้งสิ้น 300 คนจากทุกท้องถิ่น

หากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากจะใช้วิธีการจับฉลาก

จะประกาศผลผู้จับฉลากได้ด้วยวิธีการแจ้งบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID)/รหัสผ่านแทน

รูปแบบการสอบ /
หัวข้อที่ออกสอบ

รูปแบบการสอบ
ข้อสอบแบบปรนัย (เวลาสอบ 60 นาที)

หัวข้อที่ออกสอบ
โปเกมอนการ์ดเกม ซีรีส์ ซอร์ด แอนด์ ชีลด์
โปเกมอนการ์ดเกม ซีรีส์ ซัน แอนด์ มูน
คู่มือการเล่นโปเกมอนการ์ดเกม ซอร์ด แอนด์ ชีลด์
กฎการเล่นสำหรับผู้เล่นระดับสูง
กฎพื้นฐานโปเกมอนการ์ดเกม

การสอบเพื่อขอรับรองเป็นผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการและผู้จัดอีเวนต์ มีเกณฑ์
การสอบผ่านแตกต่างกัน

หลังจากเข้าสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการแล้ว จะไม่
สามารถเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติผู้จัดอีเวนต์ได้

ข้อควรระวัง

ข้อมูลเกี่ยวกับ URL สำหรับใช้เข้าสอบและบัญชีเข้าสู่ระบบ
(ID)/รหัสผ่านทั้งหมดจะระบุไว้ในอีเมลแจ้งรหัสผ่าน ระหว่าง
ระยะเวลาการจัดสอบสามารถเข้ารับการสอบได้ตลอดเวลายกเว้น
ช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบ

ไม่มีการขยายระยะเวลาการจัดสอบ โปรดเผื่อเวลาเพื่อเข้ารับ
การสอบภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

หากการเชื่อมต่อขาดด้วยสาเหตุบางประการ เช่น ปัญหาด้าน
การสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารบกพร่อง ทำให้การสอบหยุดชะงัก
กลางคัน สามารถเข้ารับการสอบใหม่ได้

วันอาทิตย์ที่ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 21:59 (ตามเวลาท้องถิ่น)
โปรดทราบว่าหากการเชื่อมต่อขาดไปหลังจากเวลานี้ด้วยสาเหตุ
บางประการ เช่น ปัญหาด้านการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสาร
บกพร่อง ถือว่าการสอบจะสิ้นสุดลง ณ เวลานั้น

สภาพแวดล้อม
การใช้งานออนไลน์

เนื่องจากจะต้องอ้างอิงหน้าการ์ด ดังนั้นกรุณาใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสอบเท่านั้น

ในการเข้าสอบ กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำได้
ที่นี่(มีการอัปเดตเป็นระยะ)

Windows:
Windows 8.1 + IE 11
Windows 10 + IE 11

Mac:
ไม่ต่ำกว่า MacOS X 10.11 + safari

ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1024×768 พิกเซล
ติดตั้งให้สามารถใช้งาน javascript ได้
ติดตั้งให้สามารถใช้ Cookies ได้

เกี่ยวกับอีเมลแจ้งรหัสผ่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับ URL สำหรับใช้เข้าสอบและบัญชีเข้าสู่ระบบ
(ID)/รหัสผ่านทั้งหมดจะระบุไว้ในอีเมลแจ้งรหัสผ่าน โปรดเก็บ
รักษาเป็นอย่างดี

วันที่ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม

โปรดตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ให้สามารถรับอีเมลจาก
@asia.pokemon.co.jpได้ไว้ล่วงหน้า

อื่น ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้มาในขั้นตอนการสอบ เช่น จาก
ใบสมัครสอบ บริษัท เดอะ โปเกมอน คัมพานี จำกัดจะนำไปใช้โดยปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถ
ตรวจสอบเนื้อหานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อสอบถาม Facebook ”Pokémon TCG Thailand”
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย

การทดสอบครั้งที่ 2

วันเวลาสอบ จะแจ้งให้ผู้สอบผ่านการทดสอบครั้งที่ 1 ทราบทางอีเมลต่างหาก
เวลาในการสอบ ประมาณ 40 นาที
ประเภทของการสอบ 1. การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ
2. การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้จัดอีเวนต์
คุณสมบัติผู้สอบ ผู้สอบผ่านการทดสอบครั้งที่ 1
รูปแบบการสอบ สอบสัมภาษณ์โดยใช้ "Zoom” (แบบกลุ่ม)

ขอสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายกิจกรรมหลังจากได้การรับรอง
คุณสมบัติแต่ละประเภท การเผยแพร่วิธีการเล่น ความตั้งใจจริงใน
การเป็นผู้ตัดสิน ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร เป็นต้น

ในการเข้าสอบ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน "Zoom”

การเตรียมตัวเพื่อ
เข้ารับการทดสอบครั้งที่ 2

กรุณาแนบเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนในอีเมลแจ้งการสอบผ่าน
การทดสอบครั้งที่ 1 และส่งกลับมาให้เรา
เอกสารยืนยันตัวตนต้องสามารถตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ และวันเดือนปี
เกิดได้
(เช่น บัตรนักศึกษา ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น)

ข้อควรระวัง

กรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับการสอบได้ กรุณาติดต่อที่
สถานที่ติดต่อสอบถามด้านล่างนี้

สถานที่ติดต่อสอบถาม Facebook ”Pokémon TCG Thailand”
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย