การ์ดที่อยู่ในชุด "หอกหิมะขาว"

หอกหิมะขาวที่รวดเร็วจนจับตาไม่ทัน!

บัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าขาวVMAX

ท่าต่อสู้ "ไดแลนซ์" ถ้าทิ้งการ์ดพลังงานที่ติดอยู่กับ
โปเกมอนนี้ 1 ใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด จะทำแดเมจ
130 และถ้าทิ้ง 2 ใบ จะทำแดเมจได้ถึง 250 เลยนะ!
เป็นท่าต่อสู้ที่สามารถรับมือได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งสามารถ
ปรับจำนวนแดเมจที่จะทำกับฝ่ายตรงข้ามได้

ท่าต่อสู้ "เอ็มเพอร์เรอร์ไรด์" ก็แรงเหมือนกัน ยิ่ง
จำนวนโปเกมอนบนเบนช์ของฝ่ายตรงข้ามมีมาก
เท่าไหร่ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

บัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าขาวV

มีท่าต่อสู้ 2 ท่าคือท่าต่อสู้ "แทง" ซึ่งสามารถใช้ได้
ตั้งแต่ตอนเริ่มเเกมด้วยพลังงานเพียง 1 ลูก กับท่า
ต่อสู้ "หอกพายุหิมะ" ที่สามารถทำแดเมจได้ถึง
200 เพราะฉะนั้น การ์ดโปเกมอนV นี้คาดหวังได้
เลยว่าจะทำเกมได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเกม

เมลอน

เป็นการ์ดซัพพอร์ตทรงพลังที่ให้เลือกการ์ด
พลังงาน "น้ำ" 1 ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ด ติดที่
โปเกมอนV ฝ่ายเรา หลังจากนั้นสามารถจั่วการ์ด 3
ใบจากสำรับการ์ดฝ่ายเราได้

พลังงานที่ต้องทิ้งไปในท่าต่อสู้ "ไดแลนซ์" ของ
บัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าขาวVMAX หรือท่าต่อสู้ "หอก
พายุหิมะ" ของบัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าขาวV ก็สามารถ
นำกลับมาใช้ได้อีกครั้งด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ด
ซัพพอร์ต "เมลอน"

ทางหิมะสู่ยอดเขา

เป็นการ์ดสเตเดียมที่สามารถทำให้ความสามารถ
ของ "โปเกมอนที่มีกฎ" ที่อยู่บนกระดานของทั้งสอง
ฝ่ายหายไปทั้งหมด

ทั้งบัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าขาวV และบัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้า
ขาวVMAX ต่างก็ไม่มี ความสามารถ เพราะฉะนั้นจึง
สามารถทำให้ความสามารถของ "โปเกมอนที่มีกฎ"
เฉพาะบนกระดานของฝ่ายตรงข้ามหายไป เพื่อสกัด
กั้นการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้

ซาไดจาV

สามารถลดแดเมจจากท่าต่อสู้ที่จะได้รับ [-30] ด้วย
ความสามารถ "กำแพงทราย" อีกทั้งยังมี HP 220
จึงเป็นโปเกมอนV ที่มีความทนทานสูง

มีจุดอ่อนเป็นประเภทหญ้า ถ้าเอามาประกอบใช้กับ
วูลาโอส VMAX หรืออื่น ๆ ที่เป็นโปเกมอนประเภท
ต่อสู้ที่มีจุดอ่อนเป็นประเภทพลังจิตก็น่าจะดี

ส่วนท่าต่อสู้ "แลนด์ครัช" นั้นสามารถทำแดเมจได้
คงที่ที่ 140

ในชุด "หอกหิมะขาว" นอกจากนี้แล้วก็มีการ์ด
"จู่โจมครั้งเดียว" รวมอยู่ด้วย

ทิ้งการ์ดสเตเดียมแล้วทำแดเมจ 240 ไปเลย!

ทอร์เนลอสVMAX จู่โจมครั้งเดียว

ท่าต่อสู้ "ไดวินด์ก็อด" อันทรงพลัง ที่จะทำแดเมจ
240 ได้ถ้ามีการ์ดสเตเดียมอยู่บนกระดาน หลังจาก
นั้น ให้ทิ้งการ์ดสเตเดียมนั้นที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด!

ถ้าทิ้งการ์ดสเตเดียมไปก่อนที่จะถูกนำมาใช้ ก็
สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียแผนได้

ทอร์เนลอสV จู่โจมครั้งเดียว

มีท่าต่อสู้ 2 ท่าคือท่าต่อสู้ "เป่าผ่าน" ที่ใช้พลังงาน
เพียงลูกเดียว ก็สามารถทำแดเมจ 40 ได้ถ้ามีการ์ด
สเตเดียมอยู่บนกระดานกับท่าต่อสู้ "บลาสต์
แฮมเมอร์" ที่ทำแดเมจได้ถึง 180 เป็นโปเกมอนV
ที่หวังพึ่งได้แน่นอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบเกม

เอสเบิร์น

ด้วยเอฟเฟกต์ของ ความสามารถ "พลังแฝงฉับ
พลัน" แดเมจจากท่าต่อสู้ที่เอสเบิร์นใช้จะถูก [+30]
ต่อการ์ดรางวัล 1 ใบที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบไปแล้ว
เพราะฉะนั้น ถ้าฝ่ายตรงข้ามหยิบการ์ดรางวัลไป 5
ใบ ท่าต่อสู้ "ยิงลูกไฟ" ก็จะทำแดเมจได้ถึง 300
เลย!

ลูกาลูกัน

ท่าต่อสู้ "คมเขี้ยวจอมวายร้าย" นี้ แดเมจเพิ่มขึ้น
ตามจำนวนการ์ดโปเกมอน "จู่โจมครั้งเดียว" บน
ตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเรา

อย่างในตอนใกล้จะจบเกมซึ่งเป็นช่วงที่มีโปเกมอน
"จู่โจมครั้งเดียว" อยู่บนตำแหน่งทิ้งการ์ดหลายตัว ก็
ให้เอาการ์ดนี้ออกมาใช้เพื่อเล็งทำแดเมจแรงๆ ไป
เลย!

อาซุนะ

เลือกการ์ด "พลังงานพิเศษ" ที่ติดอยู่กับโปเกมอน
บนกระดานฝ่ายตรงข้ามและการ์ด "สเตเดียม" ที่อยู่
บนกระดานอย่างละ 1 ใบ ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด
เลือกการ์ดที่มีเอฟเฟกต์แรงๆ ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้ง
การ์ดเลยนะ!

ม้วนคัมภีร์จู่โจมครั้งเดียว ม้วนแห่งการทะลุผ่าน

โปเกมอน "จู่โจมครั้งเดียว" ที่ติดไอเท็มติด
โปเกมอนนี้อยู่ สามารถใช้ท่าต่อสู้ "กระสุนทะลวง"
ทำแดเมจ 120 ได้เลยโดยไม่นำจุดอ่อน ความ
ต้านทานและเอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับโปเกมอนบน
ตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามมาคำนวณ!

อิมแพคเอนเนอร์จี

เมื่อนำไปติดที่โปเกมอน "จู่โจมครั้งเดียว" ก็จะ
ทำงานเทียบเท่าพลังงานทุกประเภท 1 ลูก เพราะ
ฉะนั้น จะใส่โปเกมอน "จู่โจมครั้งเดียว" หลาย
ประเภทลงในสำรับการ์ดเดียวกันก็ทำได้ง่ายขึ้น

ในชุด "หอกหิมะขาว" นอกจากนี้ก็ยังมีการ์ด "จู่โจม
ครั้งเดียว" รวมอยู่ด้วย

การ์ดที่อยู่ในชุด "ภูตทมิฬ"

ภูตทมิฬที่ไร้ขีดจำกัด!

บัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าดำVMAX

ท่าต่อสู้ "ไดไกสต์" สามารถเพิ่มแดเมจได้ตาม
จำนวนพลังงาน "พลังจิต" ที่ติดอยู่กับโปเกมอนบน
กระดานฝ่ายเรา x 30

นอกจากนี้ ด้วยความสามารถ "ประตูสู่ยมโลก" ทำ
ให้สามารถติดการ์ดพลังงาน "พลังจิต" 1 ใบจาก
การ์ดบนมือที่โปเกมอน "พลังจิต" บนเบนช์ได้
พร้อมกับจั่วการ์ดได้ 2 ใบจากสำรับการ์ด ซึ่ง
สามารถทำให้แดเมจของท่าต่อสู้ "ไดไกสต์" แรง
ขึ้นได้

บัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าดำV

ด้วยท่าต่อสู้ "แชโดว์มิสต์" ที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้าม
ไม่สามารถนำการ์ดพลังงานพิเศษจากบนมือออกมา
ติดได้ และไม่สามารถนำการ์ดสเตเดียมออกมาวาง
ได้ด้วยเช่นกันในเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งจะ
ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเดินเกมได้ช้าลงและทำให้ฝ่าย
เราได้เปรียบในเกม

ท่าต่อสู้ "แอสทรัลบิต" สามารถวางตัวนับแดเมจบน
โปเกมอนฝ่ายตรงข้าม 2 ตัวได้ตัวละ 5 ตัวนับ
แดเมจ มาเล็งเล่นงานโปเกมอนบนเบนช์ที่มี HP
น้อย ๆ กันเลย!

เครเซเลีย

ท่าต่อสู้ "แสงจันทร์เสี้ยว" สามารถใช้ได้ด้วย
พลังงาน "พลังจิต" 1 ลูก ถ้าเป็นเทิร์นแรกสุดของ
ผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง สามารถนำการ์ดพลังงาน
"พลังจิต" จากสำรับการ์ดมาติดที่โปเกมอนฝ่ายเรา
1 ตัวได้สูงสุด 3 ใบ จึงสามารถเดินเกมที่ทรงพลัง
ได้ตั้งแต่เริ่มเกม

เข้ากันได้ดีกับบัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าดำVMAX ที่มี
ท่าต่อสู้ "ไดไกสต์" ที่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตามจำนวน
พลังงาน "พลังจิต" ที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดาน
ฝ่ายเรา

คริสตัลหมอก

สามารถเลือกโปเกมอนพื้นฐานประเภท "พลังจิต"
หรือการ์ดพลังงาน "พลังจิต" 1 ใบจากสำรับการ์ด
แล้วนำขึ้นมือได้ ถึงจะไม่มีการ์ดพลังงานบนมือ
แต่ถ้าได้การ์ดพลังงาน "พลังจิต" จากเอฟเฟกต์
ของ "คริสตัลหมอก" ก็จะใช้ความสามารถ "ประตูสู่
ยมโลก" ของบัดเดร็กซ์ ร่างขี่ม้าดำVMAX ได้!

ป่าช้าโบราณ

ทุกครั้งที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนำการ์ดพลังงานจากบน
มือของตัวเองมาติดที่โปเกมอนที่ไม่ใช่โปเกมอน
ประเภทพลังจิต จะสามารถวางตัวนับแดเมจ 2 ตัว
บนโปเกมอนนั้นได้ เป็นการ์ดสเตเดียมที่น่าใช้มาก
ในสำรับการ์ดที่มีโปเกมอนประเภทพลังจิตอยู่!

เซเลบีV

หลังจากเตรียมความพร้อมด้วยท่าต่อสู้ "ระบำใบ
อ่อน" ที่สามารถติดการ์ดพลังงาน "หญ้า" จากบน
มือได้ตามจำนวนที่ชอบที่โปเกมอนฝ่ายเราตาม
ชอบแล้ว ก็สามารถสลับโปเกมอนนี้กับโปเกมอนบน
เบนช์ได้ด้วยท่าต่อสู้ "สแลชแบ็ก" ถือเป็น
โปเกมอนV ตัวเก่งตัวหนึ่ง!

ในชุด "ภูตทมิฬ" นอกจากนี้แล้วก็มีการ์ด "จู่โจมต่อ
เนื่อง" รวมอยู่ด้วย


ทำแดเมจ 160 กับโปเกมอนบนเบนช์!

เซราโอราV จู่โจมต่อเนื่อง

ท่าต่อสู้ "หมัดครอส" นอกจากจะทำแดเมจ 100 กับ
โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามแล้ว ถ้าใน
เทิร์นก่อนหน้าของฝ่ายเรา โปเกมอน "จู่โจมต่อ
เนื่อง" ตัวอื่นที่นอกเหนือจากโปเกมอนตัวนี้ได้ใช้
ท่าต่อสู้ไป ก็จะทำแดเมจ 160 กับโปเกมอนบน
เบนช์ฝ่ายตรงข้าม 1 ตัวได้ด้วย!

กอริลลันดา

ท่าต่อสู้ "โหมกระหน่ำต่อเนื่อง" ของกอริลลันดาจะ
ทำแดเมจ 120 อีกทั้งยังสามารถเพิ่มแดเมจได้อีก
ด้วยเท่ากับจำนวนการ์ดพลังงานที่ติดอยู่กับ
โปเกมอนบนกระดานฝ่ายเราที่ทิ้งไปบนตำแหน่งทิ้ง
การ์ดตามจำนวนที่ชอบ x 30!

เป็นโปเกมอนที่มีประโยชน์สามารถต่อสู้ไปพร้อมๆ
กับฟื้นฟูกำลังของตัวเองได้โดยใช้ท่าต่อสู้ "วู้ด
เดรน"

คาลามาเนโร

ท่าต่อสู้ "หนวดจู่โจมต่อเนื่อง" ของคาลามาเนโร
สามารถใช้ได้ด้วยพลังงาน "พลังจิต" 1 ลูก โดยนำ
การ์ด "จู่โจมต่อเนื่อง" จากบนมือออกมาให้ฝ่ายตรง
ข้ามดูตามจำนวนที่ชอบ จากนั้นใส่กลับไปในสำรับ
การ์ดแล้วสับ แล้วทำแดเมจเท่ากับจำนวนการ์ดนั้น
x40

เตรียมการ์ด "จู่โจมต่อเนื่อง" ขึ้นมือไว้หลายๆ ใบ
นะ!

ซุมิ

เลือกโปเกมอน "จู่โจมต่อเนื่อง" ของฝ่ายเราได้
สูงสุด 2 ตัวแล้วฟื้นฟู HP ของแต่ละตัว ตัวละ "60"
ได้!

ม้วนคัมภีร์จู่โจมต่อเนื่อง ม้วนแห่งนภา

โปเกมอน "จู่โจมต่อเนื่อง" ที่ติดไอเท็มติด
โปเกมอนนี้อยู่ นอกจากจะทำแดเมจ 10 แล้ว ยัง
สามารถใช้ท่าต่อสู้ "จับดิ่งพสุธา" ที่สามารถเพิ่ม
แดเมจตามจำนวนพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนบน
ตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม x 50 ได้อีกด้วย!

สไปรัลเอนเนอร์จี

เมื่อนำไปติดที่โปเกมอน "จู่โจมต่อเนื่อง" ก็จะ
ทำงานเทียบเท่าพลังงานทุกประเภท 1 ลูก เพราะ
ฉะนั้น จะใส่โปเกมอน "จู่โจมต่อเนื่อง" หลาย
ประเภทลงในสำรับการ์ดเดียวกันก็ทำได้ง่ายขึ้น

ในชุด "ภูตทมิฬ" นอกจากนี้แล้วก็มีการ์ด "จู่โจม
ต่อเนื่อง" รวมอยู่ด้วย

ยังมีการ์ดทรงพลังอื่น ๆ รวมอยู่ในชุดอีกมากมาย!

 • โปวาลุน

  img
 • โปวาลุน ร่างพระอาทิตย์

  img
 • โปวาลุน ร่างสายฝน

  img
 • โปวาลุน ร่างเมฆหิมะ

  img

โปวาลุน 4 ประเภทจะปรากฏตัวออกมา! โดยมี
ความสามารถ "อ่านสภาพอากาศ" ที่จะทำให้
พลังงานสำหรับใช้ท่าต่อสู้ทั้งหมดหายไป ถ้ามี
การ์ดสเตเดียมที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราไม่น้อย
กว่า 8 ใบ

เข้ากันได้ดีมากกับทอร์เนลอสVMAX ที่
สามารถทิ้งการ์ดสเตเดียมได้ด้วยท่าต่อสู้ "ไดวินด์
ก็อด"


"โปวาลุน ร่างพระอาทิตย์" กับ "โปวาลุน ร่างเมฆ
หิมะ" รวมอยู่ในการ์ดชุดเสริม "หอกหิมะขาว" และ
"โปวาลุน ร่างสายฝน" กับ "โปวาลุน" รวมอยู่ใน
การ์ดชุดเสริม "ภูตทมิฬ"

Card List