พื้นฐาน ราลท์ซ

HP 70 / ประเภท

ท่าต่อสู้

เทเลพอร์ทเบรก 10

สลับโปเกมอนนี้กับโปเกมอนบนเบนช์

จุดอ่อน ความต้านทาน หนี
×2 -30

F 063/173

No.280 โปเกมอนรับความรู้สึก

ส่วนสูง0.4 / น้ำหนัก6.6

มีแนวโน้มว่าจะชอบผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงมากกว่าผู้ที่มีอารมณ์หดหู่ มิแยกแยะว่าจะเป็นชายหรือหญิง จะแก่หรือหนุ่มสาว เป็นประเด็นที่ต้องสำรวจกันต่อไป

นักวาด

Hataya

รวมอยู่ในชุด

V Starter Deck ระเบิดพลัง