สอบถาม

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม วิธีการเล่น อีเวนต์ และอื่น ๆ ได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
สำหรับเด็กเล็ก กรุณาอ่านพร้อมกับผู้ปกครอง

กรุณาตรวจสอบทุกครั้งก่อนสอบถาม

ก่อนสอบถาม กรุณาตรวจสอบกฎการเล่นหรือ Q&A ได้จากหน้านี้

ฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม

สอบถามผ่านแบบฟอร์มสอบถามบนเว็บได้ที่นี่