พลังงานพื้นฐาน [พลังจิต]

พลังงานพื้นฐาน

G PSY

นักวาด

n/a

รวมอยู่ในชุด

V Starter Deck เปลี่ยนผ่าน