พื้นฐาน พารัส

HP 70 / ประเภท

ท่าต่อสู้

ดูดซับ 20

ฟื้นฟู HP ของโปเกมอนนี้ [10]

จุดอ่อน ความต้านทาน หนี
×2 --

F 001/172

วิวัฒนาการ

No.46 โปเกมอนเห็ด

ส่วนสูง0.3 / น้ำหนัก5.4

เห็ดที่ชื่อโทจูคะโซจะคอยบงการแมลง โดยไม่สนใจความต้องการของแมลง

นักวาด

Mizue

รวมอยู่ในชุด

จักรวาลแห่ง VSTAR