ร่าง 2 โดไดโทส

HP 190 / ประเภท

ท่าต่อสู้

อีโวเพรส 50×

แดเมจจะเท่ากับจำนวนโปเกมอนวิวัฒนาการบนกระดานฝ่ายเรา x50

ตบหนัก 160

จุดอ่อน ความต้านทาน หนี
×2 --

F 008/172

No.389 โปเกมอนแผ่นดินใหญ่

ส่วนสูง2.2 / น้ำหนัก310

บางครั้งบรรดาโปเกมอนขนาดเล็กจะมารวมตัวกันสร้างรังอยู่บนหลังโดไดโทสที่อยู่นิ่งไม่ขยับตัว

นักวาด

Oswaldo KATO

รวมอยู่ในชุด

จักรวาลแห่ง VSTAR