พื้นฐาน บูเบอร์

HP 90 / ประเภท

ท่าต่อสู้

เตะเลียด 20

หมัดอัคคี 70

จุดอ่อน ความต้านทาน หนี
×2 --

F 016/172

วิวัฒนาการ

No.126 โปเกมอนพ่นไฟ

ส่วนสูง1.3 / น้ำหนัก44.5

จัดการเหยื่อด้วยเปลวเพลิง เผลอทีไรก็จะเผาเสียจนไหม้เกรียมและรู้สึกเสียใจภายหลัง

นักวาด

Shinji Kanda

รวมอยู่ในชุด

จักรวาลแห่ง VSTAR