พื้นฐาน เมรีป

HP 60 / ประเภท

ท่าต่อสู้

เตะกลับหลัง 10

อิเล็กทริกบอล 30

จุดอ่อน ความต้านทาน หนี
×2 --

E 036/172

No.179 โปเกมอนขนปุย

ส่วนสูง0.6 / น้ำหนัก7.8

ขนจะเสียดสีกันจนเกิดไฟฟ้าสะสม พอยื่นมือไปแตะเพราะเห็นว่าน่ารักก็จะถูกช็อตจนรู้สึกเจ็บชา

นักวาด

Yukiko Baba

รวมอยู่ในชุด

จักรวาลแห่ง VSTAR