ลูกอมประหลาด

การ์ดไอเท็ม

เลือกการ์ดโปเกมอน[ร่าง2] 1 ใบจากบนมือฝ่ายเรา วางบนโปเกมอน[พื้นฐาน]บนกระดานฝ่ายเราที่จะวิวัฒนาการเป็นโปเกมอนนั้น เพื่อให้วิวัฒนาการโดยข้าม[ร่าง1] ได้เลย (ไม่สามารถใช้ได้กับเทิร์นแรกสุดของฝ่ายเรา และโปเกมอนที่เพิ่งออกมา)

[กฎไอเท็ม]

การ์ดไอเท็ม ใช้กี่ใบก็ได้ในเทิร์นฝ่ายเรา

G 072/078

นักวาด

Studio Bora Inc.

รวมอยู่ในชุด

การ์ดชุดเสริม "ไวโอเล็ต ex"