พลังงานพื้นฐาน[หญ้า]

พลังงานพื้นฐาน

G GRA

นักวาด

n/a

รวมอยู่ในชุด

Starter Deck ex เนียวฮะ & ลูคาริโอ ex