พลังงานพื้นฐาน[น้ำ]

พลังงานพื้นฐาน

G WAT

นักวาด

n/a

รวมอยู่ในชุด

Starter Deck ex แคว็กซ์ & มิมิคคิว ex