เจ็ตเอนเนอร์จี้

พลังงานพิเศษ

การ์ดนี้ ตราบใดที่ติดอยู่กับโปเกมอน จะทำงานเทียบเท่าพลังงาน[ไร้สี] 1 ลูก เมื่อนำการ์ดนี้จากบนมือติดที่โปเกมอนบนเบนช์ สลับโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้

G 072/073

นักวาด

n/a

รวมอยู่ในชุด

ทริปเปิลบีต