สอบถาม

เนื้อหาที่จะสอบถาม

ประเภทของการสอบถาม

สัญลักษณ์ของการ์ดที่ต้องการจะถาม

กรุณาเลือกสัญลักษณ์ (เลือกได้หลายตัวเลือก)

โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ซอร์ด แอนด์ ชีลด์

โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม สการ์เล็ต&ไวโอเล็ต

การ์ดที่ต้องการจะถาม

กรุณากรอกชื่อการ์ดและรายละเอียดประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด
(ตัวอย่างเช่น: พิคาชู [อิเล็กทริกบอล], เนียบี [เผาไหม้])

เนื้อหาที่จะสอบถาม

เนื้อหาที่จะสอบถาม

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่อีเมล

กรุณากรอกด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (ตัวอย่าง: xxxxxx@pokemon.co.jp)

กรุณากรอกอีกครั้งเพื่อยืนยัน

อายุ

ข้อควรระวัง

 • อาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการตอบขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่สอบถามเข้ามา
 • ในการกรอกเนื้อหาที่จะสอบถาม กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักขระที่สามารถแสดงได้เฉพาะบนอุปกรณ์สื่อสารบางอย่าง
 • เราจะส่งคำตอบไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้มา
 • เราจะตรวจสอบเนื้อหาที่สอบถามเข้ามาทั้งหมด แต่จะขอเรียนให้ทราบก่อนล่วงหน้าว่า เราจะงดตอบคำถามที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
  ・คำถามเกี่ยวกับกฎของการ์ดที่รวมอยู่ในสินค้าก่อนที่จะเปิดเผยการ์ดลิสต์
  ・ความคิดเห็นและการร้องขอ
  ・คำถามเกี่ยวกับแผนการผลิตในอนาคตของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมหรือการนำสินค้าเข้าร้านค้า
  ・การจัดจำหน่ายสินค้าของแต่ละร้านค้าหรือสต็อกของสินค้า
  ・การแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้าหรือของรางวัล
  ・"การใช้งานในเชิงธุรกิจ" เช่น ข้อเสนอทางการตลาด การโฆษณา
  ・และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม (เช่น สินค้า / บริการอื่น ๆ ของโปเกมอน)