00 /60

ลากการ์ดที่ต้องการใส่เพิ่มในเด็คมาไว้ที่นี่

1 / 3

ค้นหาการ์ด

ประเภทของการ์ด

เรกกูเลชัน

สินค้า

เงื่อนไขของการ์ดเทรนเนอร์

การ์ดพิเศษ

ประเภทของการ์ดเทรนเนอร์

เงื่อนไขของการ์ดโปเกมอน

วิวัฒนาการ

ประเภทของการ์ดโปเกมอน

การ์ดพิเศษ

การ์ดพิเศษ

เงื่อนไขของการ์ดพลังงาน

การ์ดพิเศษ

แรร์ริตี้

ชื่อนักวาด