Other

ประกาศสำคัญ

เรื่อง ข้อบกพร่องในขนาดของการ์ด “เมตามอน” ในสินค้าการ์ดชุดเสริมเพิ่มความแกร่ง “Pokémon GO”โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ซอร์ด&ชีลด์

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเราด้วยดีเสมอมา
เนื่องด้วยทางเราได้ตรวจพบว่ามีข้อบกพร่องซึ่งมีโอกาสเกิดสูงในขนาดของการ์ดบางส่วน ภายในสินค้าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ซอร์ด&ชีลด์ “การ์ดชุดเสริมเพิ่มความแกร่ง Pokémon GO” ที่จะวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022
ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงจะทำการเปิดให้แลกเปลี่ยนการ์ดใบนี้ โดยจะแจ้งวิธีการแลกเปลี่ยนและช่วงเวลารับแลกเปลี่ยนให้ทราบในภายหลัง
ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับความผิดพลาดที่ทำให้ผู้เล่นทุกท่านต้องเดือดร้อน
หมายเหตุ: การ์ดที่มีข้อบกพร่องที่กล่าวมานี้ สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้โดยไม่มีปัญหา แต่ขอแนะนำให้ใส่ในซองใส่การ์ดเมื่อนำไปใช้แข่งขัน

<การ์ดที่มีข้อบกพร่อง>

S10b 053 เมตามอน

 การ์ดภาษาไทย

 การ์ดภาษาอินโดนีเซีย

การ์ดภาษาจีนดั้งเดิม

จากนี้ไป เราจะพยายามควบคุมคุณภาพอย่างรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 17 มิถุนายน 2022 The Pokémon Company

ข่าวล่าสุด