Other

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อของโปเกมอน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนุกเพลิดเพลินกับโปเกมอนด้วยดีเสมอมา เนื่องด้วยในโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมภาคภาษาไทย จะมีการเปลี่ยนชื่อของโปเกมอนดังต่อไปนี้
นิวโรโทโน > เนียวโรโทโนะ มาโฮคซี > มาฟ็อกซี ชึชึเคระ > สึสึเคระ

สำหรับการ์ดซึ่งออกวางจำหน่ายไปแล้วด้วยชื่อก่อนที่จะทำการเปลี่ยน ให้ถือว่าเป็นการ์ดที่มีชื่อใหม่ และนอกจากนี้ ชื่อของโปเก มอนร่างก่อนวิวัฒนาการที่เขียนไว้บนการ์ดโปเกมอนร่างวิวัฒนาการตรงบริเวณ “วิวัฒนาการจาก” ก็เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น

การ์ดจากชุด SC3a หมายเลข 131/159 “ชึชึเคระ” ให้ถือว่ามีชื่อว่า “สึสึเคระ” และถือว่าเป็นการ์ดที่มีชื่อเดียวกันกับ “สึสึเคระ” ที่จะ วางจำหน่ายหลังจากนี้ด้วย ซึ่งหมายความว่าจะสามารถใส่ในเด็คได้รวมกัน 4 ใบเท่านั้น และโปเกมอนที่เขียนว่า วิวัฒนาการจาก “ชึชึเคระ” ก็สามารถวิวัฒนาการจาก “สึสึเคระ” ได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกท่าน จากนี้ต่อไปเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกเพลิดเพลินกับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมต่อไป

ข่าวล่าสุด