Event

Pokémon Regional League 2021-22 Bangkok

เนื้อหา

ชื่ออีเวนต์ Pokémon Regional League 2021-22 Bangkok
วันที่และสถานที่จัดงาน วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022 บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
เวลาจัดงาน 8:00 – 21:15 ตามหัวข้อ ▼ตารางเวลา *ขอเรียนให้ทราบล่วงหน้าว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันที่จัดงาน
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ไม่มีค่าใช้จ่าย

สารบัญ

วิธีการเข้าร่วม

จำเป็นต้องสมัครก่อนล่วงหน้า จะไม่มีการจับฉลากเลือกผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการยกเลิกเข้าแข่งขันในวันจริง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการจับฉลากล่วงหน้าเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

จำนวนผู้เข้าร่วม 700 ที่นั่ง *จัดแข่งเฉพาะโอเพ่นลีก *อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการสมัคร
ระยะเวลารับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2022 เวลา 15:00 น. – วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2022 เวลา 14:59 น.
วิธีรับสมัคร สมัครได้ในเว็บไซต์เทรนเนอร์ *ในการสมัครจำเป็นต้องใช้ ID ผู้เล่น
ประกาศผลการจับฉลาก วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม เวลา 15:00 น. ตรวจสอบได้จากหน้าของฉันในเว็บไซต์เทรนเนอร์
การลงทะเบียนเด็ค จำเป็นต้องลงทะเบียนเด็คให้แล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022 เวลา 9:45 น. ในเว็บไซต์เทรนเนอร์ *โปรดระวัง หากไม่ลงทะเบียนเด็คภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าการเข้าร่วมเป็นโมฆะ
ข้อควรระวัง ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากจะทำการจับฉลาก 1 คนสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้ง หากตรวจพบว่าบุคคลคนเดียวกันได้ทำการสมัครมากกว่า 1 ครั้ง อาจมีการลงโทษ ในวันแข่งจริง หากไม่เข้าร่วมตามกำหนดโดยไม่มีเหตุผลชี้แจงอย่างเหมาะสม อาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในงานอีเวนต์ที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป
*เตรียมภาพถ่ายของผลตรวจ ATK มาด้วยในวันเข้างาน

ตารางเวลา

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เวลา

กำหนดการ

09:45 ปิดรับลงทะเบียนเด็ค
10.00 เริ่มลงทะเบียนเข้างาน ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
10:30 ประกาศคู่แข่งขัน
10:45 ผู้เข้าแข่งขันเข้าพื้นที่
11:00-11:25

การแข่งขันรอบที่ 1

11:25-11:45 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
11:45-12:10

การแข่งขันรอบที่ 2

12:10-12:25 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
12:25-12:35 แจกการ์ดโปรโม
12:35-13:00

การแข่งขันรอบที่ 3

13:00-13:15 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
13:15-13:40

การแข่งขันรอบที่ 4

13:40-14:40 พักกลางวัน สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
14:40-15:05

การแข่งขันรอบที่ 5

15:05-15:25 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
15:25-15:35 แจกการ์ดโปรโม
15:35-16:10

การแข่งขันรอบที่ 6

16:10-16:20 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
16:20-16:45

การแข่งขันรอบที่ 7

16:45-16:50 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
16:50-17:15

การแข่งขันรอบที่ 8

17:15-17:20 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
17:20-17:45

การแข่งขันรอบที่ 9

17:45-17:55 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
17:55-18:40 พัก (พักทานอาหารว่าง) + ตรวจสอบเด็คของผู้เข้ารอบ Top16
18:40-19:05

Top16

19:05-19:10 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
19:10-19:35

Top8

19:35-19:40 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
19:40-20:05

Top4

20:05-20:10 สรุปผล + จับคู่การแข่งรอบต่อไป
20:10-20:20 สัมภาษณ์ผู้เข้ารอบสุดท้าย + เตรียมตัว
20:20-20:55

รอบชิงชนะเลิศ

21:00 พิธีมอบรางวัล
21:10 กล่าวปิดงาน
21:15 ปิดงาน

ลีกที่จัดแข่งและช่วงอายุ

การแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นในแบบโอเพ่นลีกและไม่มีการจำกัดอายุผู้เข้าร่วม สำหรับเด็กที่อยู่ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า โปรดเข้าร่วมพร้อมกับผู้ปกครอง

กติกาเรกกูเลชันสำหรับจัดสำรับการ์ดและเงื่อนไขการเข้าร่วม

กติกาเรกกูเลชัน สแตนดาร์ดเรกกูเลชัน เด็คที่มีการ์ด 60 ใบ, การ์ดรางวัล 6 ใบ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสแตนดาร์ดเรกกูเลชันได้ที่นี่
การ์ดที่สามารถใช้ได้
 • การ์ดภาษาไทย
 •     
 • ใช้ได้เฉพาะการ์ดที่กำหนดไว้ตามกติกาเรกกูเลชัน
 •     
 • ไม่สามารถใช้การ์ดที่มีลายเซ็นได้
 •     
 • การ์ดที่ใช้ได้นอกจากนี้ให้เป็นไปตามกฎพื้นฐานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม
 •      
คุณสมบัติในการเข้าร่วม ต้องเข้าใจกฎการแบตเทิลโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม และเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย
 • เด็คที่จัดตามกติกาเรกกูเลชัน
 •     
 • เหรียญโปเกมอน
 •     
 • ตัวนับแดเมจ
 •     
 • ป้ายและเหรียญแสดงสถานะต่าง ๆ (เหรียญสถานะพิษ เหรียญสถานะไหม้ ป้ายVSTAR ป้ายGX)
 •     
 • ซองใส่การ์ดสำรอง
 •     
 • หน้ากากอนามัย (แบบ non-woven)
 •      

การลงทะเบียนและการตรวจสอบเด็ค

การลงทะเบียนเด็ค/การลงทะเบียนเข้างาน/การยื่นเด็คลิสต์ ลงทะเบียนเด็คที่จะใช้ในงานแข่งขันให้แล้วเสร็จในเว็บไซต์เทรนเนอร์ ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม เวลา 9:45 น.

*โปรดระวัง หากไม่ลงทะเบียนเด็คภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าการเข้าร่วมเป็นโมฆะ

การตรวจสอบเด็ค ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดงานจะรับฝากเด็คจากผู้เข้าแข่งขันเพื่อทำการตรวจสอบเนื้อหาในเด็ค โดยจะทำการตรวจสอบตามรายการดังต่อไปนี้ – เป็นเด็คที่มีเนื้อหาตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าหรือไม่ – มีการทำสัญลักษณ์หรือรอยตำหนิที่น่าสงสัยหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาในเด็คที่ตรวจสอบ อาจจะร้องขอให้ผู้เล่นทำการแก้ไขเด็คให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง หรือเปลี่ยนซองใส่การ์ด และอาจมีการลงโทษขึ้นอยู่กับปัญหาที่พบ ในกรณีที่มีการใช้การ์ดซึ่งแตกต่างจากเด็คลิสต์ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า จะถูกปรับแพ้ 1 ครั้งในการแข่งรอบถัดไป หากผู้เล่นไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเด็ค อาจมีการตัดสิทธิ์ในการแข่งครั้งนั้น

รูปแบบการแข่งขัน

เวลาและสถานที่นัดหมาย เวลาลงทะเบียน 8:00-9:45 น. ณ ลานจอดรถชั้นสาม เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว (หาไม่ลงทะเบียนภายใน 9:45 ถือว่าสละสิทธิ์) เวลาแข่งขันจริงเริ่ม 11:00 ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ▼ตารางเวลา
การมาสาย หากไม่เข้าลงทะเบียนก่อนจบการแข่งขันรอบที่ 1 จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้แบบกลางคันไม่ได้ ตั้งแต่การแข่งขันรอบที่ 2 เป็นต้นไป หากยังไม่เข้านั่งประจำที่ก่อนเริ่มการแข่งขัน จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น และหากไม่มีการยื่นความจำนงที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปอีกจนถึงเวลาที่การแข่งขันรอบที่ถูกปรับแพ้สิ้นสุดลง จะถือว่าผู้เล่นสละสิทธิ์จากการแข่งขันทั้งหม

◎รอบคัดเลือก

รูปแบบ แบบ Swiss round ชนะ 1 เกมใน 1 รอบ *ผู้เล่น 16 คนที่อยู่ในอันดับต้น ยึดตามการจัดอันดับผลคะแนนสุดท้ายในการแข่งรอบคัดเลือก จะผ่านเข้าสู่รอบจริง *ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการแข่งขันได้ (รวมทั้งอุปกรณ์สวมใส่ต่าง ๆ เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ เป็นต้น)
จำนวนรอบแข่งขัน ไม่เกิน 9 รอบ
เวลาในการแข่งขัน รอบละ 25 นาที
การเปลี่ยนเด็คหรือการ์ด ไม่สามารถทำได้
ผลแพ้ชนะ หากไม่สามารถสรุปผลแพ้ชนะได้เมื่อมีการแจ้งหมดเวลา จะมีการกำหนดเวลาจำกัดในการเล่นโดยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า ผู้เล่นในขณะที่มีการแจ้งหมดเวลานั้นเป็นผู้เล่นฝ่ายเริ่มก่อนหรือผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง ในกรณีไม่สามารถสรุปผลแพ้ชนะได้เมื่อมีการแจ้งหมดเวลา และผู้เล่นในขณะนั้นเป็นผู้เล่นฝ่ายเริ่มก่อน จะให้เล่นจนจบเทิร์นแล้วเพิ่มอีก 1 เทิร์นให้กับผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง ส่วนในกรณีที่มีการแจ้งหมดเวลาในขณะที่อยู่ในเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง จะไม่มีการเพิ่มเทิร์นให้ (สามารถเล่นเทิร์นนั้นได้จนจบเทิร์น) หากยังไม่สามารถสรุปผลแพ้ชนะได้เมื่อเวลาจำกัดสิ้นสุดลง จะถือว่าแพ้ทั้งคู่ *เกี่ยวกับการตรวจสอบโปเกมอน – เมื่อเวลาจำกัดสิ้นสุดลง หากอยู่ในระหว่าง “ตรวจสอบโปเกมอน” จะไม่มีการเพิ่มเทิร์น – ในกรณีที่มีการเพิ่มเทิร์น หากมีโปเกมอนที่อยู่ในสภาวะผิดปกติอยู่บนกระดานจะเพิ่มเทิร์นให้หลังจากทำการตรวจสอบโปเกมอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว – หลังจากเทิร์นที่เพิ่มมาจบลง จะไม่ทำการ “ตรวจสอบโปเกมอน”
การจัดอันดับและการดรอปอัตโนมัติ การกำหนดอันดับคะแนน ชนะเท่ากับ 3 แต้ม แพ้และเสมอเท่ากับ 0 แต้ม ในกรณีที่อยู่ในอัตราส่วนเท่ากันจะกำหนดอันดับคะแนนด้วยการคำนวณเฉพาะ ผู้เล่นที่เล่นแพ้ 3 รอบ จะถูกดรอปอัตโนมัติ และไม่สามารถเข้าแข่งขันในรอบต่อไปหลังจากนั้นได้

◎รอบจริง

รูปแบบ ตัดสินหาผู้ชนะเลิศด้วยการแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ ชนะ 1 เกมได้ก่อนถือว่าชนะ *ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการแข่งขันได้ (รวมทั้งอุปกรณ์สวมใส่ต่าง ๆ เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ เป็นต้น)
เวลาในการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบรองชนะเลิศ: รอบละ 25 นาที รอบชิงชนะเลิศ: 35 นาที
การเปลี่ยนเด็คหรือการ์ด ไม่สามารถทำได้
ผลแพ้ชนะ หากไม่สามารถสรุปผลแพ้ชนะเมื่อมีการแจ้งหมดเวลา และผู้เล่นในขณะนั้นเป็นผู้เล่นฝ่ายเริ่มก่อน จะให้เล่นจนจบเทิร์นแล้วเพิ่มอีก 1 เทิร์นให้กับผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง ส่วนในกรณีที่มีการแจ้งหมดเวลาในขณะที่อยู่ในเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง จะไม่มีการเพิ่มเทิร์นให้ (สามารถเล่นเทิร์นนั้นได้จนจบเทิร์น) *ไม่รวมการตรวจสอบโปเกมอน *เกี่ยวกับการตรวจสอบโปเกมอน – เมื่อเวลาจำกัดสิ้นสุดลง หากอยู่ในระหว่าง “ตรวจสอบโปเกมอน” จะไม่มีการเพิ่มเทิร์น – ในกรณีที่มีการเพิ่มเทิร์น หากมีโปเกมอนที่อยู่ในสภาวะผิดปกติอยู่บนกระดานจะเพิ่มเทิร์นให้หลังจากทำการตรวจสอบโปเกมอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว – หลังจากเทิร์นที่เพิ่มมาจบลง จะไม่ทำการ “ตรวจสอบโปเกมอน” หากยังไม่สามารถสรุปผลแพ้ชนะได้เมื่อเวลาจำกัดสิ้นสุดลง จะตัดสินผลแพ้ชนะด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เงื่อนไข① การ์ดรางวัลที่เหลือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ใบ ⇒ ฝ่ายที่มีการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าจะเป็น “ฝ่ายชนะ” การ์ดรางวัลที่เหลือมีจำนวนเท่ากัน ⇒ ให้ทำการแข่งขันต่อ และเมื่อฝ่ายใดทำตามเงื่อนไขการแพ้ชนะได้ก่อน หรือฝ่ายที่มีการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าก่อนจะเป็น “ฝ่ายชนะ” หากเสมอกัน ให้ใช้วิธีซัดเดนเดธตัดสินโดยวางการ์ดรางวัลเพียง 1 ใบ เงื่อนไข② หากการ์ดรางวัลที่เหลือของทั้งสองฝ่ายมีมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ใบ ⇒ ให้ทำการแข่งขันต่อ และเมื่อฝ่ายใดทำตามเงื่อนไขการแพ้ชนะได้ก่อน หรือเมื่อฝ่ายใดมีการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ใบได้ก่อน จะเป็น “ฝ่ายชนะ” หากเสมอกัน ให้ใช้วิธีซัดเดนเดธตัดสินโดยวางการ์ดรางวัลเพียง 1 ใบ

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมงานแข่งขัน

บุคคลดังต่อไปนี้กรุณางดเข้าร่วมงาน

การตรวจสอบการสับสำรับการ์ดและตรวจสอบตำแหน่งทิ้งการ์ด

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอความร่วมมือไม่ให้สัมผัสกับสำรับการ์ดและการ์ดบนมือของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพื่อเป็นการลดความถี่จากการสัมผัส และโปรดตรวจสอบรายละเอียดดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อนึ่ง อาจมีกรณีที่ผู้ตัดสินจำเป็นต้องสัมผัสกับสำรับการ์ดของผู้เล่นทุกท่านเพื่อตรวจสอบสำรับการ์ดหรือสำรวจซองใส่การ์ด เป็นต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบล่วงหน้า และโปรดทำความเข้าใจ ณ ที่นี้ การสับสำรับการ์ดหรือการ์ดบนมือ ขอให้กระทำโดยเจ้าของการ์ดเอง ในกรณีที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องการ หลังจากที่เจ้าของการ์ดสับการ์ดแล้ว ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถเรียกร้องให้สับการ์ดเพิ่มเติมภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ ตัวอย่างการเรียกร้องให้สับการ์ดเพิ่มเติม ① รบกวนช่วยสับเพิ่มจนกว่าจะบอกให้หยุดได้ไหมครับ/คะ ② รบกวนแบ่งสำรับการ์ดเป็น 3 กอง แล้วนำกลับคืนสำรับการ์ดตามลำดับที่บอกได้ไหมครับ/คะ ③ รบกวนช่วยนำการ์ดจากด้านบนของสำรับการ์ดตามจำนวนที่บอกไปไว้ที่ด้านล่างของสำรับการ์ดได้ไหมครับ/คะ (จำนวนใบที่สามารถระบุได้ คือ 1~10 ใบ) ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบตำแหน่งทิ้งการ์ดของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม กรุณาขอให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแสดงตำแหน่งทิ้งการ์ดให้ดู

รางวัลจากการแข่งขัน

◎รางวัลผู้เข้าแข่งขัน①: การ์ดโปรโม “มานาฟี” 1 ใบ

*ขอสงวนการแจกรางวัลนี้ที่ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น *ตามกำหนดการ เจ้าหน้าที่จะนำไปแจกให้ที่โต๊ะแข่งขันก่อนการแข่งขันรอบที่ 3 ในรอบคัดเลือกจะเริ่มขึ้น

◎รางวัลผู้เข้าแข่งขัน②: การ์ดโปรโมสุ่ม 1 ใบจากการ์ด “โมคุโร” “ฮิโนอาราชิ” “มิจูมารุ”

*เป็นการ์ดโปรโมแบบเดียวกันกับที่แจกในงานแข่งขัน Championships ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน *ขอสงวนการแจกรางวัลนี้ที่ 1 ท่านต่อ 1 ใบโดยการสุ่มเลือกจาก 3 แบบข้างต้น *การ์ดรางวัลข้างต้นไม่สามารถเลือกได้ *ตามกำหนดการ เจ้าหน้าที่จะนำไปแจกให้ที่โต๊ะแข่งขันก่อนการแข่งขันรอบที่ 3 ในรอบคัดเลือกจะเริ่มขึ้น

◎รางวัลผู้ชนะ 3 ครั้ง: การ์ดโปรโม “นิมเฟียV ชั่วร้าย”


*เป็นการ์ดโปรโมแบบเดียวกันกับที่แจกในงานแข่งขัน Championships ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน *ขอสงวนการแจกรางวัลนี้ที่ 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น *ตามกำหนดการ เจ้าหน้าที่จะนำไปแจกให้ที่โต๊ะแข่งขันก่อนการแข่งขันรอบที่ 6 ในรอบคัดเลือกจะเริ่มขึ้น

◎รางวัลผู้ชนะอันดับต้น: ถ้วยรางวัลพร้อมการ์ดโปรโม “สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ” และเพลย์แมทออริจินอล

ถ้วยรางวัลของผู้ชนะอันดับต้น

เพลย์แมทออริจินอลสำหรับเหล่าผู้ชนะอันดับต้น


การมอบแชมเปียนชิปพอยต์

จะมีการมอบแชมเปียนชิปพอยต์ให้ ตามอันดับ และตามจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันแข่งจริง อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพอยต์ที่จะได้รับได้ที่นี่ https://asia.pokemon-card.com/th/event/tournament/list/event_03/ นอกจากนี้ เป็นกรณีพิเศษ แชมเปียนชิปพอยต์ที่ได้รับจากงานแข่งขันนี้ จะสามารถนำไปใช้ต่อในฤดูกาลถัดไปได้ด้วย (2022-23 Pokémon TCG Asia Championship Series) อ่านเพิ่มเติม แชมเปียนชิปพอยต์ คืออะไร https://asia.pokemon-card.com/th/event/tournament/about_entry/ และโปรดทราบว่า อีเวนต์ในครั้งนี้ไม่มีการจัดกิจกรรม Side Event หรือกิจกรรมร่วมสนุกอื่น ๆ รวมถึงซุ้มจำหน่ายสินค้า

ข่าวล่าสุด