Other

ประกาศสำคัญ

เรื่อง ข้อบกพร่องในขนาดของการ์ด “เมตามอน” ที่บรรจุอยู่ในสินค้าการ์ดชุดเสริมเพิ่มความแกร่ง “Pokémon GO” โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ซอร์ด&ชีลด์ (อัปเดตวันที่ 21 กรกฏาคม 2022)
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเราด้วยดีเสมอมา เนื่องด้วยทางเราได้ตรวจพบว่ามีข้อบกพร่องซึ่งมีโอกาสเกิดสูงเกี่ยวกับขนาดของการ์ดบางส่วน ภายในสินค้า การ์ดชุดเสริมเพิ่มความแกร่ง “Pokémon GO” ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ซอร์ด&ชีลด์ ที่ได้วางจำหน่ายไปเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2022 ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงจะทำการเปิดให้แลกเปลี่ยนการ์ดใบนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  1. แลกเปลี่ยนในงานแข่งขัน Pokémon Regional League 2021-22 Bangkok สามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้ในงานแข่งขัน Pokémon Regional League 2021-22 Bangkok ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022
  2. แลกเปลี่ยนที่ร้านการ์ดในกรุงเทพฯ ร้าน Nut Card และร้าน Nx Gallery จะรับแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  3. แลกเปลี่ยนที่ออฟฟิศของยิมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ออฟฟิศของยิมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมจะรับแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022 เป็นระยะเวลาหนึ่ง ผู้ที่มีความประสงค์จะขอแลกเปลี่ยน กรุณาแนบการ์ดเมตามอนใส่ซองพร้อมทั้งระบุชื่อลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับส่งการ์ดที่ถูกต้อง และส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้

worachit angsuratgomol tel.0909795347 8 Krungthep Kreetha 8 Yaek 8, Huamark, Bang Kapi District, Bangkok 10240นอกจากนี้ การ์ดที่มีข้อบกพร่องที่กล่าวมานี้ สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ในงานแข่งขันที่ The Pokémon Company ระบุ หากมีการ์ด “เมตามอน” อยู่ในเด็ค จำเป็นที่จะต้องใช้ซองใส่การ์ดเมื่อนำไปใช้แข่งขัน ขอให้ทำการตรวจสอบรายละเอียดโดยรวมและกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในงานแข่งขันก่อนล่วงหน้า ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับความผิดพลาดที่ทำให้ผู้เล่นทุกท่านต้องเดือดร้อน จากนี้ไป เราจะพยายามควบคุมคุณภาพอย่างรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

The Pokémon Company วันที่ 21 กรกฏาคม 2022

ข่าวล่าสุด