Other

การห้ามใช้ซองใส่การ์ด โรคอน (ร่างอโลลา) ในงานแข่งขันบางรายการ

เนื่องด้วยมีการตรวจพบว่า ซองใส่การ์ด โรคอน (ร่างอโลลา) ที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2022 นั้น ในบางล็อตของสินค้าที่วางจำหน่ายไปแล้ว มีซองใส่การ์ดอยู่จำนวนหนึ่งที่มีโทนสีต่างไปจากล็อตอื่นมาก จึงได้มีประกาศออกมาว่าห้ามนำไปใช้ในการแข่งขัน

จากประกาศนี้ ทางประเทศและท้องถิ่นต่าง ๆ ในเอเชียจึงต้องขอห้ามไม่ให้นำสินค้านี้มาใช้ในงานแข่งขันด้วยเช่นกัน

งานแข่งขันที่ห้ามไม่ให้นำมาใช้ ได้แก่

อนึ่ง นอกจากงานแข่งขันที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ การนำซองใส่การ์ดดังกล่าวไปใช้ในยิมอีเวนต์ที่ร้านยิมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมจัดขึ้น หรืออีเวนต์ที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการที่ผู้จัดอีเวนต์โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมจัดขึ้น ขอให้ท่านเคารพผู้เข้าแข่งขันฝ่ายตรงข้าม และพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปใช้ โดยคำนึงถึงงานแข่งขันที่จัดขึ้น เกมการแข่งขัน หรือความยุติธรรมในการเล่น เช่น ติดต่อสอบถามกับทางผู้จัดงานก่อนตัดสินใจว่าจะนำไปใช้หรือไม่ เป็นต้น

จากนี้ไป เราจะพยายามควบคุมคุณภาพอย่างรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข่าวล่าสุด