Event

ขออภัยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตั้งค่าเวลาปิดรับสมัครล่วงหน้า

เรียน ผู้เล่นทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์เทรนเนอร์ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมด้วยดีเสมอมา

ขอเรียนให้ท่านทราบว่าได้เกิดข้อผิดพลาดในการตั้งค่าเวลาปิดรับสมัครในอีเวนต์ที่กำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าบางส่วน
ซึ่งฟังก์ชันการทำงานของระบบนี้ได้ทำการแก้ไขจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 มีนาคม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เราจะพยายามจัดการเว็บไซต์เทรนเนอร์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมได้อย่างสบายใจมากขึ้น

วันที่ 17 มีนาคม 2023
The Pokémon Company

ข่าวล่าสุด