Other

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎพื้นฐานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม

จะมีการแก้ไขปรับปรุง “กฎพื้นฐานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม” ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมได้อย่างสนุกสนาน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2023

และจะทำการประกาศ “กฎพื้นฐานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม” ฉบับแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2023

โปรดติดตามประกาศครั้งต่อไป

ข่าวล่าสุด