Event

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโควตาเชิญเข้าร่วมงานแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships แผนกเทรดดิ้งการ์ดเกม

การได้รับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันใน 2024 Pokémon World Championships แผนกเทรดดิ้งการ์ดเกม สามารถรับได้ 2 ทางดังนี้

  • เป็นผู้ที่อยู่ในอันดับต้นของการจัดลำดับ CSP ที่สะสมมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2023 จนถึงจุดเวลาที่มีการกำหนดอันดับเป็นที่แน่นอนของแผนกเทรดดิ้งการ์ดเกมในงาน Pokémon Championships 2023-24 Thailand
  • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับต้นของแผนกเทรดดิ้งการ์ดเกมในงาน Pokémon Championships 2023-24 Thailand

*ในกรณีที่ผู้เล่นหนึ่งคนได้รางวัลอันดับต้นของแผนกเทรดดิ้งการ์ดเกมในงาน Pokémon Championships 2023-24 Thailand และอยู่ในอันดับต้นของการจัดอันดับ CSP ด้วยเช่นกันจะเป็นไปตามนี้

  • ในกรณีที่ได้ทั้งสิทธิ์ “ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships + Round 1 bye” จากการได้รับรางวัลอันดับต้นของแผนกเทรดดิ้งการ์ดเกมในงานแข่ง Pokémon Championships 2023-24 และสิทธิ์ “ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships” จากการจัดอันดับ CSP จะได้สิทธิ์ที่สูงกว่าคือสิทธิ์ “ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน 2024 Pokémon World Championships + Round 1 bye”
  • ในกรณีที่ได้ทั้งสิทธิ์ “ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแข่งขัน 2024 Pokémon World Championships” จากการได้รับรางวัลอันดับต้นของแผนกเทรดดิ้งการ์ดเกมในงานแข่ง Pokémon Championships 2023-24 กับสิทธิ์ “ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน 2024 Pokémon World Championships” จากการจัดอันดับ CSP จะรับได้เพียงสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งจาก 2 สิทธิ์ดังกล่าว
  • การที่ผู้เล่นคนเดียวกันได้สิทธิ์ 2 สิทธิ์ซึ่งจะต้องเลือกรับเพียงแค่สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งนั้น จะไม่มีการเลื่อนลำดับผู้เล่นคนอื่นขึ้นมารับสิทธิ์ที่เหลือแทน

โปรดตรวจสอบจำนวนโควตาเข้าแข่งในแต่ละแผนกจากตารางด้านล่างนี้

ประเภทลีก สิทธิ์เข้าร่วมงานแข่งขัน WCS สิทธิ์รับเชิญเข้าแข่งขัน+Round 1 bye เฉพาะสิทธิ์รับเชิญเข้าแข่งขันเท่านั้น
จูเนียร์ลีก อันดับต้นในการจัดอันดับ CSP อันดับ 1 – อันดับ 2
อันดับต้นในงานแข่งขัน Pokémon Championships 2023-24 Thailand อันดับ 1 อันดับ 2
ซีเนียร์ลีก อันดับต้นในการจัดอันดับ CSP อันดับ 1 – อันดับ 2
อันดับต้นในงานแข่งขัน Pokémon Championships 2023-24 Thailand อันดับ 1 อันดับ 2
มาสเตอร์ลีก อันดับต้นในการจัดอันดับ CSP อันดับ 1 – อันดับ 4
อันดับต้นในงานแข่งขัน Pokémon Championships 2023-24 Thailand อันดับ 1 อันดับ 2

ข่าวล่าสุด