เด็คลิสต์

จัดเด็คใหม่จากเด็คนี้

การ์ดโปเกมอน(14)

การ์ดไอเท็มติดโปเกมอน(2)

การ์ดไอเท็ม(15)

การ์ดซัพพอร์ต(12)

การ์ดสเตเดียม(4)

การ์ดพลังงาน(13)

การ์ดโปเกมอน(14)

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

การ์ดไอเท็มติดโปเกมอน(2)

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

การ์ดไอเท็ม(15)

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

การ์ดซัพพอร์ต(12)

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

การ์ดสเตเดียม(4)

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

การ์ดพลังงาน(13)

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

ชื่อการ์ด จำนวนการ์ด

รหัสเด็ค

ZtftoW-lNhAsQ-pVHXGH copy

คัดลอกรหัสเด็คเรียบร้อยแล้ว

แชร์ผ่าน SNS