การสอบรับรองคุณสมบัติผู้จัดอีเวนต์และผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการครั้งที่ 8 เปิดรับสมัครแล้ว!

นี่เป็นโอกาสที่จะได้นำความรู้สึกชื่นชอบโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมอย่างจริงจัง และความรู้เกี่ยวกับการ์ดเกมของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เมื่อสอบผ่านและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว คุณจะสามารถเข้าร่วมดำเนินงานแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมได้ในฐานะผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ หรือจะเป็นผู้จัดอีเวนต์ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเองก็ได้

อีกทั้งยังสามารถใช้การสอบนี้เป็นโอกาสเพื่อเรียนรู้กฎและวิธีการเล่นการ์ดเกมที่ถูกต้อง ในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าสอบ
ขอเชิญเข้ามาสมัครกันได้เลย!

ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการของโปเกมอนการ์ดเกม

สมัครสอบ

ใช้แบบฟอร์มรับสมัครที่กำหนดไว้สมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

แจ้งบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID) /รหัสผ่านสำหรับสอบ

ส่งบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID) และรหัสผ่านที่จำเป็นเพื่อใช้ในการเข้าสอบออนไลน์ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครภายใน วันที่ 31 มีนาคม

ทำการสอบ

สามารถสอบได้เพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลาการจัดสอบที่กำหนด

แจ้งผลสอบแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
(เฉพาะผู้สอบผ่าน)

ส่งผลสอบภายใน 7 วันหลังสอบเสร็จ และจะแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ให้ผู้สอบผ่านทราบ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านการทดสอบรอบที่ 1 ทางออนไลน์

 • จะทำการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โปรดเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม Zoom ได้

แจ้งผลสอบรอบสุดท้าย

จะส่งผลสอบภายใน 7 วันหลังสอบสัมภาษณ์เสร็จ

ฝึกอบรม

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับผู้สอบผ่าน

ลงนามในข้อตกลง

หลังเข้ารับการอบรมแล้ว ขอให้ลงนามในข้อตกลงที่จะเป็นผู้จัดอีเวนต์

รับเหรียญตรารับรอง

หลังตรวจยืนยันข้อตกลงแล้ว จะส่งมอบเหรียญตรารับรองคุณสมบัติให้

เริ่มจัดกิจกรรม

■ ข้อห้ามในการสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ

 • ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบนี้ (ต่อไปจะใช้คำว่า “ข้อมูลการสอบนี้”) เช่น ข้อสอบที่ออกในการทดสอบรอบที่ 1 การทดสอบรอบที่ 2 และแนวโน้มข้อสอบที่ออก ให้แก่บุคคลที่สามทราบโดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้นลงในแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมากซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลเข้าไปอ่านได้โดยเด็ดขาด เช่น อินเตอร์เน็ต
 • หากพบว่าข้อมูลการสอบนี้มีการรั่วไหล นอกจากจะปรับให้ผู้เข้าสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สอบไม่ผ่านโดยไม่คำนึงถึงผลการสอบแล้ว อาจจะมีการยกเลิกการจัดสอบนี้ทั้งหมดด้วย จึงขอให้ระมัดระวังเป็นอย่างมาก

รายละเอียดการจัดการสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการของโปเกมอนการ์ดเกมโดยสังเขป※ข้อมูลร่วมของทั้ง 2 ประเภท

การทดสอบรอบที่ 1(การสอบออนไลน์)

การลองทำแบบฝึกหัดเตรียมสอบรับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ (เข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ก็จะเปิดรับสมัครพร้อมกันด้วย !
ผู้ที่ต้องการจะเตรียมตัวก่อนสอบจริงหรือผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมทำข้อสอบมาเข้าร่วมให้ได้นะ

ระยะเวลาที่จัดสอบ วันที่ 5 เมษายน ถึง 14 เมษายน 21:59 น (ตามเวลาท้องถิ่น)
 • สามารถเข้าสอบได้ 24 ชั่วโมง
 • สามารถเริ่มสอบได้จนถึงเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้หากการเชื่อมต่อขาดหลังจากเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วยสาเหตุบางประการ เช่น ปัญหาสภาพการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารบกพร่อง ถือว่าการสอบจะสิ้นสุดลง ณ เวลานั้น ดังนั้นควรเผื่อเวลาในการเข้าสอบด้วย
 • โปรดทราบว่าอาจมีการปิดปรับปรุงระบบตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถรักษาความเสถียรในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 • จะมีการแจ้งเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงระบบให้ทราบในหน้าเว็บที่ใช้สำหรับทำการสอบ
เวลาในการสอบ 60 นาที
สิทธิ์ในการสอบ บัญชีเข้าสู่ระบบ (ID) 1 บัญชี สอบได้ 1 ครั้งเท่านั้นในระยะเวลาที่จัดสอบ
ประเภทของการสอบ
 1. การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ
 2. การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้จัดอีเวนต์
 • โปรดเลือกประเภทของการสอบในขั้นตอนการสมัคร
 • สามารถเลือกสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ก็ได้
คุณสมบัติผู้สอบ

「ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการของโปเกมอนการ์ดเกม」

 • เป็นผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติรับรองนี้ ณ ปัจจุบัน
 • เป็นผู้ที่สามารถทำกิจกรรมเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้อย่างตั้งใจจริง
 • เป็นผู้ที่เข้าใจกฎการเล่นโปเกมอนการ์ดเกมเป็นอย่างดี
 • เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเผยแพร่ความสนุกของโปเกมอนการ์ดเกมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
 • เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ที่พำนักอยู่ภายในประเทศ (แต่ละท้องถิ่น)

「ผู้จัดอีเวนต์โปเกมอนการ์ดเกม」

 • เป็นผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติรับรองนี้ ณ ปัจจุบัน
 • เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเผยแพร่ความสนุกของโปเกมอนการ์ดเกมให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
 • เป็นผู้ที่ศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเล่นโปเกมอนการ์ดเกมพื้นฐาน
 • เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ที่พำนักอยู่ภายในประเทศ (แต่ละท้องถิ่น)
วิธีสมัครสอบและระยะเวลาสมัครสอบ กรุณาสมัครโดยใช้แบบฟอร์มสมัครสอบด้านล่างและเลือกประเภทของการสอบ

ระยะเวลาสมัคร:
วันที่ 21 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 21:59 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

แบบฟอร์มสมัครสอบ
จำนวนรับสมัคร ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ / ผู้จัดอีเวนต์
รวมทั้งสิ้น 300 คนจากทุกท้องถิ่น
 • หากมีผู้สมัครเป็นจํานวนมากจะใช้วิธีการจับฉลาก
 • จะประกาศผลผู้จับฉลากได้ด้วยวิธีการแจ้งบัญชีเข้าสู่ระบบ (ID)/รหัสผ่านแทน
รูปแบบการสอบ / หัวข้อที่ออกสอบ
 • รูปแบบการสอบ
  ข้อสอบแบบปรนัย (เวลาสอบ 60 นาที)
 • หัวข้อที่ออกสอบ
  โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม สการ์เล็ต&ไวโอเล็ต
  โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ซอร์ด แอนด์ ชีลด์
  คู่มือการเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม สการ์เล็ต&ไวโอเล็ต
  กฎการเล่นสำหรับผู้เล่นระดับสูง
  กฎพื้นฐานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม
 • การสอบเพื่อขอรับรองเป็นผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการและผู้จัดอีเวนต์ มีเกณฑ์การสอบผ่านแตกต่างกัน
 • หลังจากเข้าสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติผู้จัดอีเวนต์ได้
ข้อควรระวัง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ URL สำหรับใช้เข้าสอบและบัญชีเข้าสู่ระบบ(ID)/รหัสผ่านทั้งหมดจะระบุไว้ในอีเมลแจ้งรหัสผ่าน ระหว่างระยะเวลาการจัดสอบสามารถเข้ารับการสอบได้ตลอดเวลายกเว้นช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบ
 • ไม่มีการขยายระยะเวลาการจัดสอบ โปรดเผื่อเวลาเพื่อเข้ารับการสอบภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
 • หากการเชื่อมต่อขาดด้วยสาเหตุบางประการ เช่น ปัญหาด้านการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารบกพร่อง ทำให้การสอบหยุดชะงักกลางคัน สามารถเข้ารับการสอบใหม่ได้
 • สามารถทำข้อสอบได้จนถึงวันที่ 14 เมษายน 21:59 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) อนึ่ง โปรดทราบว่าหากการเชื่อมต่อขาดไปหลังจากเวลานี้ด้วยสาเหตุบางประการ เช่น ปัญหาด้านการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารบกพร่อง จะถือว่าการสอบจะสิ้นสุดลง ณ เวลานั้น
สภาพแวดล้อมการใช้งานออนไลน์
 • เนื่องจากจะต้องอ้างอิงหน้าการ์ด ดังนั้นกรุณาใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบเท่านั้น
 • ในการเข้าสอบ กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำได้ที่นี่(มีการอัปเดตเป็นระยะ)


Windows:
Windows 8.1 + IE 11
Windows 10 + IE 11

Mac:
ไม่ต่ำกว่า MacOS X 10.11 + safari

ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1024×768 พิกเซล
ติดตั้งให้สามารถใช้งาน javascript ได้
ติดตั้งให้สามารถใช้ Cookies ได้
เกี่ยวกับอีเมลแจ้งรหัสผ่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ URL สำหรับใช้เข้าสอบและบัญชีเข้าสู่ระบบ(ID)/รหัสผ่านทั้งหมดจะระบุไว้ในอีเมลแจ้งรหัสผ่าน โปรดเก็บรักษาเป็นอย่างดี
 • จะทำการจัดส่งอีเมลแจ้งรหัสผ่านภายในวันที่ 3 เมษายน
 • โปรดตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ให้สามารถรับอีเมลจาก@asia.pokemon.co.jpได้ไว้ล่วงหน้า
อื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้มาในขั้นตอนการสอบ เช่น จากใบสมัครสอบ บริษัท เดอะ โปเกมอน คัมพานี จำกัดจะนำไปใช้โดยปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถตรวจสอบเนื้อหานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่
สถานที่ติดต่อสอบถาม Facebook ”Pokémon TCG Thailand”
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย

การทดสอบรอบที่ 2

วันเวลาสอบ จะแจ้งให้ผู้สอบผ่านการทดสอบรอบที่ 1 ทราบทางอีเมลต่างหาก
เวลาในการสอบ ประมาณ 40 นาที
ประเภทของการสอบ
 1. การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ
 2. การสอบเพื่อขอรับรองคุณสมบัติผู้จัดอีเวนต์
คุณสมบัติผู้สอบ ผู้สอบผ่านการทดสอบรอบที่ 1
รูปแบบการสอบ สอบสัมภาษณ์โดยใช้ “Zoom” (แบบกลุ่ม)

ขอสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายกิจกรรมหลังจากได้การรับรองคุณสมบัติแต่ละประเภท การเผยแพร่วิธีการเล่น ความตั้งใจจริงในการเป็นผู้ตัดสิน ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร เป็นต้น

ในการเข้าสอบ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน “Zoom”
การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบรอบที่ 2 กรุณาแนบเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนในอีเมลแจ้งการสอบผ่าน การทดสอบรอบที่ 1 และส่งกลับมาให้เรา
เอกสารยืนยันตัวตนต้องสามารถตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ และวันเดือนปี เกิดได้
(เช่น บัตรนักศึกษา ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น)
ข้อควรระวัง กรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับการสอบได้ กรุณาติดต่อที่สถานที่ติดต่อสอบถามด้านล่างนี้
สถานที่ติดต่อสอบถาม Facebook ”Pokémon TCG Thailand”
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย