Other

แก้ไขปรับปรุง “กฎพื้นฐานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม“ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2023

จะมีการแก้ไขปรับปรุง “กฎพื้นฐานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม” ซึ่งเป็นกฎทั่วไปที่ใช้ในอีเวนต์การแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับการแบตเทิลโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมได้อย่างสนุกสนาน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2023

เนื้อหาที่แก้ไขปรับปรุง

・“บทที่ 5 การ์ดที่สามารถใช้ได้” มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน

ส่วนที่เปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันใด ไม่สามารถใช้การ์ดปลอมได้ (รวมถึงการ์ดทดแทนที่ทำมาจากการก็อบปี้หรือทำเองด้วยมือ) เว้นแต่เฉพาะในกรณีที่ผู้ตัดสินตัดสินว่าจะไม่สามารถเดินเกมต่อไปได้อย่างยุติธรรมอันเนื่องมาจากความเสียหายของการ์ดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนา จะอนุโลมให้ใช้การ์ดที่นำมาใช้แทนการ์ดที่เสียหายได้ (การ์ดทดแทน)

โดยที่การ์ดทดแทนนั้นจะต้องเป็นการ์ดที่ผู้ตัดสินออกให้ หรือเป็นการ์ดที่ได้รับการอนุญาตโดยผู้ตัดสินเท่านั้น

・“บทที่ 11 การลงโทษ ③ คาดโทษ” มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่เปลี่ยนแปลง

เมื่อมีการลงโทษนี้ จำนวนการ์ดรางวัลที่คู่แบตเทิลของผู้เล่นที่ถูกลงโทษจะต้องหยิบให้หมดเพื่อชนะในเกมจะมีจำนวนน้อยลง ตามการตัดสินของผู้ตัดสินหรือผู้จัดการแข่งขัน โดยจำนวนการ์ดรางวัลที่จะคาดโทษ ผู้ตัดสินหรือผู้จัดการแข่งขันจะตัดสินจากผลกระทบจากการละเมิดกฎหรือสภาพการณ์นั้น ๆ

เกี่ยวกับเรื่องการคาดโทษ จะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้คือ ภายใต้กฎพื้นฐานฉบับแก้ไขปรับปรุงจากนี้ต่อไป เมื่อมีการลงโทษที่เป็นการคาดโทษ จะไม่มีการให้คู่แบตเทิลของผู้เล่นที่ถูกลงโทษนำการ์ดรางวัลขึ้นมือ

ตัวอย่างที่ 1: ในขณะที่การ์ดรางวัลของฝ่ายตัวเองมี 2 ใบ ฝ่ายตรงข้ามถูกลงโทษที่เป็นการคาดโทษด้วยการ์ดรางวัล 1 ใบ

ตามกฎพื้นฐานเดิมแล้ว ฝ่ายตัวเองจะหยิบการ์ดรางวัล 1 ใบ และการ์ดรางวัลที่เหลือจะกลายเป็น 1 ใบ
แต่ตามกฎพื้นฐานฉบับแก้ไขปรับปรุงจากนี้ต่อไป ณ จุดที่ฝ่ายตรงข้ามถูกลงโทษ ฝ่ายตัวเองจะไม่มีการหยิบการ์ดรางวัลขึ้นมือ
ในการแบตเทิลหลังจากที่มีการลงโทษไป เมื่อฝ่ายตัวเองทำให้โปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพและหยิบการ์ดรางวัลไป 1 ใบ การ์ดรางวัลที่หยิบไปแล้วนั้นจะเป็น 5 ใบ ดังนั้นถึงแม้จะมีการ์ดรางวัลเหลืออยู่ 1 ใบก็ตาม แต่จะถือว่าฝ่ายตัวเองชนะ

ตัวอย่างที่ 2: ในขณะที่การ์ดรางวัลของทั้งสองฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน ได้มีการคาดโทษด้วยการ์ดรางวัล

ตามกฎพื้นฐานเดิมแล้ว จำนวนการ์ดรางวัลจะลดลง
ดังนั้น ในเทิร์นหลังจากที่มีการลงโทษ แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนที่ติดไอเท็มติดโปเกมอน ผ้าคาดหัวสู้ตาย อยู่ของผู้เล่นที่ถูกลงโทษใช้ทำกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามจะถูก [+30]
แต่ตามกฎพื้นฐานฉบับแก้ไขปรับปรุงจากนี้ต่อไป จำนวนการ์ดรางวัลจะไม่ลดลง แต่การ์ดรางวัลที่ต้องหยิบให้หมดเพื่อชนะในเกมจะมีจำนวนน้อยลง
ดังนั้น เนื่องจากการ์ดรางวัลของทั้งสองฝ่ายยังคงมีจำนวนเท่ากันอยู่ แดเมจของท่าต่อสู้ที่โปเกมอนที่ติดไอเท็มติดโปเกมอน ผ้าคาดหัวสู้ตาย อยู่ของผู้เล่นที่ถูกลงโทษใช้ทำกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามจึงไม่ถูก [+30]

ข่าวล่าสุด