Other

ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาในตารางสรุปการลงโทษ

ขอแจ้งให้ทราบว่าเราได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาในตารางสรุปการลงโทษ โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2024

เนื้อหาหลักที่ได้ทำการปรับปรุงมีดังนี้

* เกี่ยวกับเรื่อง “มาสาย” จุดที่จะเป็นการลงโทษอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่การดำเนินการจัดงานแข่งขัน

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ข่าวล่าสุด