Event

Pokémon Regional League 2023-24 Thailand Vol.3 !

RL3_2024


⚠ กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมงานแข่งขัน

ระยะเวลาจัดงาน วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2024 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024
สถานที่จัดงาน WESTGATE HALL (ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวสต์เกต)
ค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ช่วงอายุของแต่ละลีก จูเนียร์ลีก (สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2012 เป็นต้นไป)
ซีเนียร์ลีก (สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2006 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2012)
มาสเตอร์ลีก (สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2006 หรือก่อนหน้า)
กติกาเรกกูเลชัน สแตนดาร์ดเรกกูเลชัน
เด็คที่มีการ์ด 60 ใบ, การ์ดรางวัล 6 ใบ
*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกติกาเรกกูเลชันได้ที่นี่
ผู้จัดงาน The Pokémon Company
จำนวนรับสมัคร จูเนียร์ลีก: 48
ซีเนียร์ลีก: 48
มาสเตอร์ลีก: 700
วิธีการเข้าร่วม

สามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขัน “Pokémon Regional League 2023-24 Thailand Vol.3” ได้ด้วย 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. การลงทะเบียนสมัครก่อนล่วงหน้า

แบบฟอร์มสมัคร:
จูเนียร์ลีก
ซีเนียร์ลีก
มาสเตอร์ลีก

หมดเขตรับสมัคร: วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 – วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2024

*ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับสมัคร จะคัดเลือกโดยการจับฉลาก

2. ได้รับรางวัลผู้ชนะอันดับต้นในการแข่งขัน Pokémon Town League 2023 – 24

ผู้ชนะใน Town League จะได้รับสิทธิ์การเข้าแข่งและสิทธิ์การชนะผ่านใน Regional League 2023-24 Thailand Vol.3

เงื่อนไขการเข้าร่วม
 • ต้องเข้าใจกฎการแบตเทิลโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม และสามารถแบตเทิลได้ด้วยตัวเอง
 • อาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีการจัดงานแข่งขัน
ระยะเวลาลงทะเบียนสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 – วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2024
การยื่นเด็คสิสต์

ยื่นภายใน วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2024 23:59

[วิธียื่นเด็คลิสต์]

 • เข้าสู่ระบบเว็บไซต์เทรนเนอร์
 • ไปยังรายการ “ผลคะแนนและอันดับที่ได้ในการแข่งขัน” ในหน้าของฉัน
 • กดเลือก “Pokémon Regional League 2023-24 Thailand Vol.3”
 • ยื่นรหัสเด็คของเด็คที่จะใช้แข่ง

[คำเตือน]

 • ผู้เล่นที่ไม่ยื่นเด็คลิสต์ให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาที่กำหนด จะมีการลงโทษดังนี้

ปรับแพ้ในการแข่งขันรอบที่ 1 ของรอบคัดเลือก

 • ผู้เล่นที่ไม่ยื่นเด็คลิสต์ให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาที่กำหนด ขอให้ทำการลงทะเบียนเด็คให้เรียบร้อยก่อนเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
 • จะทำการเปลี่ยนแปลงเด็คที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้
 • ในหน้า “การจัดเด็ค” การ์ดบางใบแม้จะเป็นการ์ดที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในกติกาเรกกูเลชันแต่ก็อาจสามารถกดเลือกได้ โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนล่วงหน้า
 • ในการตรวจสอบเด็คในระหว่างงานแข่งขัน หากตรวจพบว่ามีการใช้เด็คที่ไม่ตรงกับเด็คลิสต์ที่ยื่นมา จะมีการลงโทษให้ “แพ้” ในเกมถัดไป
สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
 • เด็คที่จัดตามกติกาเรกกูเลชัน
 • เหรียญโปเกมอน
 • ตัวนับแดเมจ
 • ป้ายและเหรียญสถานะต่าง ๆ (เหรียญสถานะพิษ/ เหรียญสถานะไหม้/ ป้ายVSTAR)
 • ซองใส่การ์ดสำรอง
 • เอกสารยืนยันว่าอาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่จัดงานแข่งขัน
ข้อควรระวัง
 • ผู้เล่น 1 คนสามารถลงทะเบียนสมัครได้เพียง 1 ครั้ง
 • หากตรวจพบว่าผู้เล่น 1 คนมีการลงทะเบียนซ้ำ หรือมีการลงทะเบียนในหลายประเทศหรือภูมิภาค จะมีการลงโทษโดยไม่ให้เข้าแข่งขันในงานแข่งขันครั้งต่อไปรวมถึงงานแข่งขันที่ลงทะเบียนอยู่นี้ด้วย สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า จำเป็นต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอมในการลงทะเบียนสร้างบัญชีในเว็บไซต์เทรนเนอร์และลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันในงานนี้
กฎต่าง ๆ ในการเล่น

กรุณาศึกษากฎที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน

*กำหนดการหลังจาก “เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก” ไปแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแข่งขัน

จูเนียร์ลีก ■รอบคัดเลือก: วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2024
เริ่มลงทะเบียน 9.00 AM – 10.00 AM
*ปิดลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 10:00 น.
*จะเริ่มการอธิบายข้อมูลก่อนเริ่มแข่งขันในเวลา 10:00 น.

ประกาศผลการจับคู่แบตเทิล10.20 AM – 10.30 AM
เริ่มแข่งรอบคัดเลือก 10.30 AM

■รอบสุดท้าย: วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024
เริ่มลงทะเบียน 10.30 AM
นัดรวมตัวผู้เล่น 11.20 AM
เริ่มแข่งรอบคัดเลือก 11.30 AM
ซีเนียร์ลีก ■รอบคัดเลือก: วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2024
เริ่มลงทะเบียน 9.00 AM – 10.00 AM
*ปิดลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 10:00 น.
*จะเริ่มการอธิบายข้อมูลก่อนเริ่มแข่งขันในเวลา 10:00 น.

ประกาศผลการจับคู่แบตเทิล 10.20 AM – 10.30 AM
เริ่มแข่งรอบคัดเลือก 10.30 AM

■รอบสุดท้าย: วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024
เริ่มลงทะเบียน 10.30 AM
นัดรวมตัวผู้เล่น 11.20 AM
เริ่มแข่งรอบคัดเลือก 11.30 AM
มาสเตอร์ลีก ■รอบคัดเลือก: วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2024
เริ่มลงทะเบียน 9.00 AM – 10.00 AM
*ปิดลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 10:00 น.
*จะเริ่มการอธิบายข้อมูลก่อนเริ่มแข่งขันในเวลา 10:00 น.

ประกาศผลการจับคู่แบตเทิล 10.20 AM – 10.30 AM
เริ่มแข่งรอบคัดเลือก 10.30 AM

■รอบสุดท้าย: วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024
เริ่มลงทะเบียน 10.30 AM
นัดรวมตัวผู้เล่น 11.20 AM
เริ่มแข่งรอบคัดเลือก 11.30 AM
การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

สแกนรหัส QR ที่แสดงไว้ที่ซุ้มลงทะเบียนเข้างานภายในสถานที่จัดงานเพื่อลงทะเบียนเข้าแข่งขันให้เรียบร้อย

หากตรวจพบว่าท่านได้รหัส QR มาอย่างไม่ถูกต้องซึ่งได้มาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ในสถานที่จัดงานแข่งขัน แล้วทำการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน อาจมีการลงโทษในขั้น “ปรับแพ้” หรือสูงกว่านั้น

และขอให้ท่านเตรียมสิ่งต่อไปนี้มาให้พร้อมในวันลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

 • ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์เทรนเนอร์
 • สิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านพำนักอาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่จัดงานแข่งขัน

ผู้เล่นที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน Regional League + สิทธิ์ Bye จากการแข่งขัน Town League: ขอให้ผู้เล่นที่ได้สิทธิ์ Bye ชนะโดยไม่ต้องแข่งขันเข้าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมในเวลานัดรวมตัวผู้เล่นด้วยเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่น หากไม่ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ถือว่า “มาสาย” และถูก “ปรับแพ้” ในรอบแรกสูดของรอบคัดเลือกที่เข้าแข่งขัน หลังจากนั้น หากผู้เล่นประสงค์ที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ขอให้ดำเนินเรื่องเพื่อขอกลับเข้าแข่งขันได้ ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนก่อนที่การแข่งขันรอบที่ 1 จะสิ้นสุดลง และโปรดระวังว่า หากไม่ดำเนินเรื่องเพื่อขอกลับเข้าแข่งขัน จะถูก “ตัดสิทธิ์” *ตัวอย่างของรอบที่ถูก “ปรับแพ้” ในกรณีที่ได้สิทธิ์ Bye 1: รอบที่ 1 “ชนะ”, รอบที่ 2 “ปรับแพ้”, เข้าแข่งรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบที่ 3 ในกรณีที่ได้สิทธิ์ Bye 2: รอบที่ 1 และรอบที่ 2 “ชนะ”, รอบที่ 3 “ปรับแพ้”

โปรดตรวจสอบรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์เทรนเนอร์ให้เรียบร้อยก่อนเข้างาน เนื่องจากในวันแข่งขัน หลังจากที่ท่านสแกนรหัส QR ท่านจำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชีของตัวท่านเองในเว็บไซต์เทรนเนอร์เพื่อทำการลงทะเบียนเข้างานให้แล้วเสร็จ ในการดำเนินการเพื่อลงทะเบียนเข้างาน หากล็อกอิน ID เดียวกันใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้ง จะถูกล็อกเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อความปลอดภัย และในระหว่างนั้นท่านจะไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชีได้ ในกรณีที่ล็อกอินไม่ได้และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันให้แล้วเสร็จก่อนเวลาปิดลงทะเบียน จะถือว่า “มาสาย” และถูก “ปรับแพ้” ในรอบที่ 1 ของรอบคัดเลือก ฉะนั้น ก่อนวันที่ท่านจะมาเข้าร่วมแข่งขัน โปรดตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าท่านสามารถล็อกอินเข้าสู้บัญชีของท่านเองได้ตามปกติหรือไม่ แต่ไม่จำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่หน้าของฉันเตรียมรอไว้จนถึงเวลาสแกนรหัส QR เพื่อลงทะเบียนเข้างาน
การมาสาย

ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาลงทะเบียนจะถูก “ปรับแพ้” ในรอบนั้น ในกรณีที่ประสงค์จะกลับเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์

ขอให้ดำเนินเรื่องเพื่อขอกลับเข้าแข่งขันได้โดยกรอกหัวข้อที่จำเป็นในแบบฟอร์มที่ศูนย์กลางดำเนินงานการแข่งขันจัดเตรียมไว้และยื่นเรื่องให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขันรอบที่ 1 จะเสร็จสิ้น

ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่สามารถเข้านั่งประจำโต๊ะแข่งขันและเริ่มทำการแข่งขันได้ ณ เวลาเริ่มแข่งขัน จะถูก “ปรับแพ้” ในรอบนั้นและไม่สามารถเข้าแข่งขันได้อีกในรอบต่อ ๆ ไปหลังจากนั้น

ในกรณีที่ไม่เข้าแข่งขันโดยไม่ได้ทำเรื่องขอดรอปจากการแข่งขัน จะถูก “ตัดสิทธิ์” จากการแข่งขัน
การไม่มาเข้าแข่งขัน ในกรณีที่ไม่มาเข้าแข่งขันโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรและไม่ได้ทำการยกเลิกใน “หน้าของฉัน” บนเว็บไซต์เทรนเนอร์ อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมอีเวนต์ที่จะจัดขึ้นต่อไปในอนาคต

*รายละเอียดต่าง ๆ เช่น [จำนวนรอบแข่งขัน] อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

จูเนียร์ลีก

[รอบคัดเลือก]

รูปแบบ แบบ Swiss Round Best-Of-One
จำนวนรอบแข่งขัน สูงสุด 6 รอบ

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขันในวันจริง
*จำนวนรอบที่จะจัดจริง จะเป็นไปตามคำชี้แจงในตอนนัดรวมตัวผู้เล่นในวันแข่งขัน
*ผู้ที่ได้อันดับสูงสุด 8 อันดับ จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย
เวลาในการแข่งขัน 25 นาที
การเปลี่ยนเด็ค ไม่สามารถเปลี่ยนเด็คได้ในระหว่างการแข่งขัน
ผลแพ้ชนะ

・ในกรณีที่ ณ จุดที่มีการแจ้งหมดเวลายังไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้นั้นเป็นเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน จะมีการเพิ่มเทิร์นให้กับผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง 1 เทิร์น ส่วนในกรณีที่มีการแจ้งหมดเวลาในเทิร์นของฝ่ายเล่นทีหลังจะไม่มีการเพิ่มเทิร์น (สามารถเล่นได้จนจบเทิร์นนั้น)

*ไม่รวมการตรวจสอบโปเกมอน

・ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้แม้จะทำการแข่งขันจนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดและถึงเทิร์นสุดท้าย จะถือว่าแพ้ทั้งสองฝ่าย
การจัดอันดับ ชนะเท่ากับ 3 แต้ม แพ้เท่ากับ 0 แต้ม ในกรณีที่อยู่ในอัตราส่วนเท่ากันจะกำหนดอันดับคะแนนด้วยการคำนวณเฉพาะ
การดรอป

ในกรณีที่ประสงค์จะถอนตัวออกจากการแข่งขัน จำเป็นต้องไปแจ้ง “Drop” ที่โต๊ะผู้ตัดสิน

ผู้เล่นที่ไม่แจ้ง “Drop” จะถูก “ตัดสิทธิ์” และสถิติที่ทำมาได้ในการแข่งขันจนถึงตอนนั้นและสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมา เช่น ของรางวัลจะถือเป็นโมฆะทั้งหมด

[รอบสุดท้าย]

รูปแบบ แบบแพ้คัดออก Best-Of-3
เวลาในการแข่งขัน 50นาที
รอบชิงชนะเลิศ เวลาในการแข่งขัน 75 นาที
การเปลี่ยนเด็ค ไม่สามารถเปลี่ยนเด็คได้ในระหว่างการแข่งขัน
ผลแพ้ชนะ

・ในกรณีที่ ณ จุดที่มีการแจ้งหมดเวลายังไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้นั้นเป็นเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน จะมีการเพิ่มเทิร์นให้กับผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง 1 เทิร์น ส่วนในกรณีที่มีการแจ้งหมดเวลาในเทิร์นของฝ่ายเล่นทีหลังจะไม่มีการเพิ่มเทิร์น (สามารถเล่นได้จนจบเทิร์นนั้น)

*ไม่รวมการตรวจสอบโปเกมอน

・ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนด จะทำการตัดสินแพ้ชนะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

[เงื่อนไข①: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า และทั้งคู่เหลือการ์ดไม่เท่ากัน]

ผู้เล่นที่มีการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าจะเป็น “ฝ่ายชนะ”

[เงื่อนไข②: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า และทั้งคู่เหลือการ์ดเท่ากัน]

จะมีการเพิ่มเวลาแข่งขัน และผู้เล่นที่ทำได้ตามเงื่อนไขแพ้ชนะก่อนหรือมีจำนวนการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าจะเป็น “ฝ่ายชนะ” ในกรณีที่เสมอกัน จะทำการตัดสินแพ้ชนะด้วยวิธีซัดเดนเดธโดยใช้การ์ดรางวัล 1 ใบ

[เงื่อนไข③: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 3 ใบหรือมากกว่า]

จะมีการเพิ่มเวลาแข่งขัน และผู้เล่นที่ทำได้ตามเงื่อนไขแพ้ชนะก่อนหรือมีจำนวนการ์ดรางวัลที่จำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า จะเป็น “ฝ่ายชนะ” ในกรณีที่เสมอกัน จะทำการตัดสินแพ้ชนะด้วยวิธีซัดเดนเดธโดยใช้การ์ดรางวัล 1 ใบ

ซีเนียร์ลีก

[รอบคัดเลือก]

รูปแบบ แบบ Swiss Round Best-Of-One
จำนวนรอบแข่งขัน สูงสุด 6 รอบ

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขันในวันจริง
*จำนวนรอบที่จะจัดจริง จะเป็นไปตามคำชี้แจงในตอนนัดรวมตัวผู้เล่นในวันแข่งขัน
*ผู้ที่ได้อันดับสูงสุด 8 อันดับ จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย
เวลาในการแข่งขัน 25 นาที
การเปลี่ยนเด็ค ไม่สามารถเปลี่ยนเด็คได้ในระหว่างการแข่งขัน
ผลแพ้ชนะ

・ในกรณีที่ ณ จุดที่มีการแจ้งหมดเวลายังไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้นั้นเป็นเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน จะมีการเพิ่มเทิร์นให้กับผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง 1 เทิร์น ส่วนในกรณีที่มีการแจ้งหมดเวลาในเทิร์นของฝ่ายเล่นทีหลังจะไม่มีการเพิ่มเทิร์น (สามารถเล่นได้จนจบเทิร์นนั้น)

*ไม่รวมการตรวจสอบโปเกมอน

・ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้แม้จะทำการแข่งขันจนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดและถึงเทิร์นสุดท้าย จะถือว่าแพ้ทั้งสองฝ่าย
การจัดอันดับ ชนะเท่ากับ 3 แต้ม แพ้เท่ากับ 0 แต้ม ในกรณีที่อยู่ในอัตราส่วนเท่ากันจะกำหนดอันดับคะแนนด้วยการคำนวณเฉพาะ
การดรอป

ในกรณีที่ประสงค์จะถอนตัวออกจากการแข่งขัน จำเป็นต้องไปแจ้ง “Drop” ที่โต๊ะผู้ตัดสิน

ผู้เล่นที่ไม่แจ้ง “Drop” จะถูก “ตัดสิทธิ์” และสถิติที่ทำมาได้ในการแข่งขันจนถึงตอนนั้นและสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมา เช่น ของรางวัลจะถือเป็นโมฆะทั้งหมด

[รอบสุดท้าย]

รูปแบบ แบบแพ้คัดออก Best-Of-3
เวลาในการแข่งขัน 50นาที
รอบชิงชนะเลิศ เวลาในการแข่งขัน 75 นาที
การเปลี่ยนเด็ค ไม่สามารถเปลี่ยนเด็คได้ในระหว่างการแข่งขัน
ผลแพ้ชนะ

・ในกรณีที่ ณ จุดที่มีการแจ้งหมดเวลายังไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้นั้นเป็นเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน จะมีการเพิ่มเทิร์นให้กับผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง 1 เทิร์น ส่วนในกรณีที่มีการแจ้งหมดเวลาในเทิร์นของฝ่ายเล่นทีหลังจะไม่มีการเพิ่มเทิร์น (สามารถเล่นได้จนจบเทิร์นนั้น)

*ไม่รวมการตรวจสอบโปเกมอน

・ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนด จะทำการตัดสินแพ้ชนะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

[เงื่อนไข①: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า และทั้งคู่เหลือการ์ดไม่เท่ากัน]

ผู้เล่นที่มีการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าจะเป็น “ฝ่ายชนะ”

[เงื่อนไข②: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า และทั้งคู่เหลือการ์ดเท่ากัน]

จะมีการเพิ่มเวลาแข่งขัน และผู้เล่นที่ทำได้ตามเงื่อนไขแพ้ชนะก่อนหรือมีจำนวนการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าจะเป็น “ฝ่ายชนะ” ในกรณีที่เสมอกัน จะทำการตัดสินแพ้ชนะด้วยวิธีซัดเดนเดธโดยใช้การ์ดรางวัล 1 ใบ

[เงื่อนไข③: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 3 ใบหรือมากกว่า]

จะมีการเพิ่มเวลาแข่งขัน และผู้เล่นที่ทำได้ตามเงื่อนไขแพ้ชนะก่อนหรือมีจำนวนการ์ดรางวัลที่จำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า จะเป็น “ฝ่ายชนะ” ในกรณีที่เสมอกัน จะทำการตัดสินแพ้ชนะด้วยวิธีซัดเดนเดธโดยใช้การ์ดรางวัล 1 ใบ

มาสเตอร์ลีก

[รอบคัดเลือก]

รูปแบบ แบบ Swiss Round Best-Of-One
จำนวนรอบแข่งขัน สูงสุด 10 รอบ

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขันในวันจริง
*จำนวนรอบที่จะจัดจริง จะเป็นไปตามคำชี้แจงในตอนนัดรวมตัวผู้เล่นในวันแข่งขัน
*ผู้ที่ได้อันดับสูงสุด 16 อันดับ จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย
เวลาในการแข่งขัน 25 นาที
การเปลี่ยนเด็ค ไม่สามารถเปลี่ยนเด็คได้ในระหว่างการแข่งขัน
ผลแพ้ชนะ

・ในกรณีที่ ณ จุดที่มีการแจ้งหมดเวลายังไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้นั้นเป็นเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน จะมีการเพิ่มเทิร์นให้กับผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง 1 เทิร์น ส่วนในกรณีที่มีการแจ้งหมดเวลาในเทิร์นของฝ่ายเล่นทีหลังจะไม่มีการเพิ่มเทิร์น (สามารถเล่นได้จนจบเทิร์นนั้น)

*ไม่รวมการตรวจสอบโปเกมอน

・ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้แม้จะทำการแข่งขันจนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดและถึงเทิร์นสุดท้าย จะถือว่าแพ้ทั้งสองฝ่าย
การจัดอันดับ ชนะเท่ากับ 3 แต้ม แพ้เท่ากับ 0 แต้ม ในกรณีที่อยู่ในอัตราส่วนเท่ากันจะกำหนดอันดับคะแนนด้วยการคำนวณเฉพาะ
การดรอป

เมื่อผู้เข้าแข่งขันแข่งแพ้ 3 เกม จะถูกดรอปอัตโนมัติ และไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่อจากนั้นได้อีก

ในกรณีที่ประสงค์จะถอนตัวออกจากการแข่งขัน จำเป็นต้องไปแจ้ง “Drop” ที่โต๊ะผู้ตัดสิน

ผู้เล่นที่ไม่แจ้ง “Drop” จะถูก “ตัดสิทธิ์” และสถิติที่ทำมาได้ในการแข่งขันจนถึงตอนนั้นและสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมา เช่น ของรางวัลจะถือเป็นโมฆะทั้งหมด

[รอบสุดท้าย]

รูปแบบ แบบแพ้คัดออก Best-Of-3
เวลาในการแข่งขัน 50นาที
รอบชิงชนะเลิศ เวลาในการแข่งขัน 75 นาที
การเปลี่ยนเด็ค ไม่สามารถเปลี่ยนเด็คได้ในระหว่างการแข่งขัน
ผลแพ้ชนะ

・ในกรณีที่ ณ จุดที่มีการแจ้งหมดเวลายังไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้นั้นเป็นเทิร์นของผู้เล่นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน จะมีการเพิ่มเทิร์นให้กับผู้เล่นฝ่ายเล่นทีหลัง 1 เทิร์น ส่วนในกรณีที่มีการแจ้งหมดเวลาในเทิร์นของฝ่ายเล่นทีหลังจะไม่มีการเพิ่มเทิร์น (สามารถเล่นได้จนจบเทิร์นนั้น)

*ไม่รวมการตรวจสอบโปเกมอน

・ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนด จะทำการตัดสินแพ้ชนะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

[เงื่อนไข①: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า และทั้งคู่เหลือการ์ดไม่เท่ากัน]

ผู้เล่นที่มีการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าจะเป็น “ฝ่ายชนะ”

[เงื่อนไข②: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า และทั้งคู่เหลือการ์ดเท่ากัน]

จะมีการเพิ่มเวลาแข่งขัน และผู้เล่นที่ทำได้ตามเงื่อนไขแพ้ชนะก่อนหรือมีจำนวนการ์ดรางวัลเหลือน้อยกว่าจะเป็น “ฝ่ายชนะ” ในกรณีที่เสมอกัน จะทำการตัดสินแพ้ชนะด้วยวิธีซัดเดนเดธโดยใช้การ์ดรางวัล 1 ใบ

[เงื่อนไข③: จำนวนการ์ดรางวัลที่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะมีเหลืออยู่ 3 ใบหรือมากกว่า]

จะมีการเพิ่มเวลาแข่งขัน และผู้เล่นที่ทำได้ตามเงื่อนไขแพ้ชนะก่อนหรือมีจำนวนการ์ดรางวัลที่จำเป็นต้องหยิบเพื่อกำหนดผลแพ้ชนะเหลืออยู่ 2 ใบหรือน้อยกว่า จะเป็น “ฝ่ายชนะ” ในกรณีที่เสมอกัน จะทำการตัดสินแพ้ชนะด้วยวิธีซัดเดนเดธโดยใช้การ์ดรางวัล 1 ใบ

[ข้อห้ามปฏิบัติในระหว่างการแบตเทิล]

[การบันทึกผลการแข่งขัน]

การ์ดโปรโม

ประเภทการ์ดโปรโม ชื่อการ์ด เงื่อนไขในการรับ
รางวัลผู้เข้าร่วม ลาทิอาส ผู้เข้าร่วมทุกคน
รางวัลแห่งชัยชนะ ธันเดอร์ex ชนะ 3 ครั้งขึ้นไป
รางวัลผู้ชนะอันดับต้น เครื่องหมายแห่งชัยชนะ TOP4
ลาทิอาส
ลาทิอาส
ธันเดอร์ex
ธันเดอร์ex
รางวัลผู้ชนะอันดับต้น_Champion
รางวัลผู้ชนะอันดับต้น_Finalist
รางวัลผู้ชนะอันดับต้น_TOP4
รางวัลผู้ชนะอันดับต้น

ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับต้น

จูเนียร์ลีก

ถ้วยรางวัล ผู้ที่จะได้รับเพลย์แมท ผู้ที่จะได้รับซองใส่การ์ด เพลย์แมท ซองใส่การ์ด สิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขัน Championships 2023-2024
ชนะเลิศ Bye 3
อันดับที่ 2 Bye 1
TOP4 Bye 1
TOP8

ซีเนียร์ลีก

ถ้วยรางวัล ผู้ที่จะได้รับเพลย์แมท ผู้ที่จะได้รับซองใส่การ์ด เพลย์แมท ซองใส่การ์ด สิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขัน Championships 2023-2024
ชนะเลิศ Bye 3
อันดับที่ 2 Bye 1
TOP4 Bye 1
TOP8

มาสเตอร์ลีก

ถ้วยรางวัล ผู้ที่จะได้รับเพลย์แมท ผู้ที่จะได้รับซองใส่การ์ด เพลย์แมท ซองใส่การ์ด สิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขัน Championships 2023-2024
ชนะเลิศ Bye 3
อันดับที่ 2 Bye 1
TOP4 Bye 1
TOP8
TOP16

ถ้วยรางวัล เพลย์แมท ซองใส่เด็ค เป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานแข่งขัน Pokémon Regional League 2023-24

[สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน]


[สำหรับผู้ปกครองที่ติดตามมาด้วย]


[มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค]

ข่าวล่าสุด