ชื่อตำแหน่ง

1สำรับการ์ด
คว่ำเด็ควางไว้ที่ตำแหน่ง [สำรับการ์ด]
2ตำแหน่งต่อสู้ (โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้)
ตำแหน่งที่โปเกมอนใช้ท่าต่อสู้เพื่อต่อสู้ โปเกมอนที่วางบนตำแหน่งต่อสู้จะเรียกว่า [โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้]
3เบนช์ (โปเกมอนบนเบนช์)
ตำแหน่งวางโปเกมอนเพื่อสลับกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ วางได้ไม่เกิน 5 ตัว โปเกมอนที่อยู่บนเบนช์จะเรียกว่า [โปเกมอนบนเบนช์]
4การ์ดรางวัล
การ์ดที่หยิบได้เมื่อทำให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้าม [หมดสภาพ] ผู้เล่นที่หยิบการ์ดรางวัลฝ่ายตัวเองได้ทั้งหมดก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ
5ตำแหน่งทิ้งการ์ด
ตำแหน่งที่ใช้วางโปเกมอนที่ [หมดสภาพ] หรือการ์ดที่ใช้เสร็จแล้ว การวางการ์ดที่ตำแหน่งนี้จะเรียกว่า [ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ด] การ์ดที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดต้องวางหงายไว้ด้านบนสุดเสมอ
ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือจำนวนการ์ดที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดของฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามได้ตลอดเวลาเล่นเกม
6การ์ดบนมือ
จะใช้การ์ดนี้ในการเล่นเกม

[กระดานฝ่ายเรา] และ [กระดานฝ่ายตรงข้าม]

กระดานฝ่ายเรา

ตำแหน่งต่อสู้และเบนช์ฝ่ายเรา
ถ้าบนการ์ดเขียนว่า [โปเกมอนบนกระดานฝ่ายเรา] นั่นหมายถึงโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้และโปเกมอนบนเบนช์ของฝ่ายเรา

กระดานฝ่ายตรงข้าม

ตำแหน่งต่อสู้และเบนช์ฝ่ายตรงข้าม
ถ้าบนการ์ดเขียนว่า [โปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้าม] นั่นหมายถึงโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้และโปเกมอนบนเบนช์ของฝ่ายตรงข้าม

กระดาน

ตำแหน่งต่อสู้และเบนช์ของทั้งสองฝ่าย

Q&A

  • * กรุณาค้นหาโดยกรอกชื่อการ์ดหรือข้อความที่เขียนบนการ์ด
  • * ไม่ใช่เพียงแค่กฎการเล่น แต่ยังมีคำอธิบายความสามารถหรือท่าต่อสู้ของการ์ดบางส่วนเขียนไว้ด้วย