โปเกมอน [หมดสภาพ] และผลแพ้ชนะของเกม

“ผู้เล่นที่ทำให้โปเกมอนของฝ่ายตรงข้าม [หมดสภาพ] 1 ตัว จะหยิบการ์ดรางวัลของฝ่ายตนเองได้ 1 ใบ ผู้เล่นที่หยิบการ์ดรางวัลฝ่ายตัวเองได้หมดก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ”

โปเกมอน [หมดสภาพ]

โปเกมอนที่ได้รับแดเมจเท่ากับ HP ของตัวเอง จะ [หมดสภาพ]

ผู้เล่นที่ทำให้โปเกมอน [หมดสภาพ]

หยิบการ์ดรางวัลโดยไม่หงายหน้าการ์ด 1 ใบแล้วนำขึ้นมือ

ผู้เล่นที่โปเกมอน [หมดสภาพ]

นำโปเกมอนที่ [หมดสภาพ] พร้อมกับการ์ดทั้งหมดที่ติดอยู่ทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดแล้วนำโปเกมอนบนเบนช์มาที่ตำแหน่งต่อสู้

การ์ด พิคาชู นี้ ถ้าได้รับแดเมจมากกว่าหรือเท่ากับ 60 จะ [หมดสภาพ]

การ์ดรางวัลหยิบได้ 1 ใบต่อโปเกมอนที่ [หมดสภาพ] 1 ตัว ถ้าทำให้โปเกมอนหลายตัว [หมดสภาพ] พร้อมกัน ให้หยิบการ์ดรางวัลตามจำนวนนั้น

บางท่าต่อสู้ ก็ทำแดเมจโปเกมอนบนเบนช์และทำให้ [หมดสภาพ] ได้

ผลแพ้ชนะของเกม

เมื่อตรงตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังนี้จะตัดสินผลแพ้ชนะได้

  • ผู้เล่นที่หยิบการ์ดรางวัลฝ่ายตัวเองได้หมดก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ
  • ผู้เล่นที่ไม่เหลือโปเกมอนบนกระดานฝ่ายตนเองเลยแม้แต่ตัวเดียว จะเป็นฝ่ายแพ้โดยไม่สนใจจำนวนการ์ดรางวัลที่เหลือ
  • ผู้เล่นที่สำรับการ์ดหมดและไม่สามารถจั่วการ์ดจากสำรับในตอนเริ่มต้นเมื่อวนมาเทิร์นของตัวเองได้อีกจะเป็นฝ่ายแพ้โดยไม่สนใจจำนวนการ์ดรางวัล (ตอนที่สำรับการ์ดหมดในเทิร์นก่อนหน้าของฝ่ายตนเอง จะยังไม่ถือว่าแพ้)

Q&A

  • * กรุณาค้นหาโดยกรอกชื่อการ์ดหรือข้อความที่เขียนบนการ์ด
  • * ไม่ใช่เพียงแค่กฎการเล่น แต่ยังมีคำอธิบายความสามารถหรือท่าต่อสู้ของการ์ดบางส่วนเขียนไว้ด้วย